Anda lote ferje. Ferjesambandet Lote

Ferjesambandet Lote

Anda lote ferje

Ferjene blir dessutan større enn dagens ferje på sambandet, og flunkande nye når dei blir sett inn på sambandet i 2018. Selskapet har siden 2010 bygget 26 skip, deriblant spesialfartøy og fiskebåter. I år vil det bli frakta 860. Når alt dette er ordna betaler du for ferjeoverfarten anten med Autopass-brikke eller Autopass-ferjekort. Vi ber alle trafikantar generelt om å følgje skiltinga på ferjekaia. Du treng ikkje foreta deg noko meir enn dette. Vi har gleda oss veldig til dette.

Next

No er den første el

Anda lote ferje

Denne hadde plass til 18 biler, men allerede i overtok ferja «Lote» før «Sandøy» bli satt inn senere. Samme batterikapasitet som Ampere Han sier at stålferge er valgt ut fra samlet vurdering av pris og seilingsmønster på Anda-Lote med 10 minutters seilingstid og 10 minutter til lading. Våren overtok «Fjalir» trafikken på sambandet. Multi Maritime har levert over 100 skipsdesign, hvorav cirka 50 er for ferger. Det er ikkje mogleg å køyre ut same veg som ein kom inn. Denne ordningen gjelder alle bompengeanlegg, med unntak av bompenger på ferjer. Oppkobling til lading vil skje automatisk.

Next

AutoPASS for ferje

Anda lote ferje

Unntaket er betydelig høyere dekkslast, som betyr mulighet for å ta med 12 fullastede vogntog. Etter dette trafikkerte strekningen i ca. Framtidsteknologi i Sogn og Fjordane Konstituert administrerende direktør i Fjord1, Andrè Høyset sier at valget av Multi Maritime og Tersan er basert på kombinasjonen innovative løsninger, erfaring og pris. Har Autopass-brikke frå før, bruker du same brikke. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Next

Ferry connections

Anda lote ferje

Hvorfor kjenner vi deg igjen? Batterifergene vil ha et brutto energiforbruk på under en tredjedel av det som er vanlig for dieseldrevne fartøy i dette størrelsessegmentet. Det gjorde han då han køyrde E39 og tok ferja frå Lote til Anda. Fleksibelt design — Multi Maritime set stor pris på at Fjord1 har valt våre nyutvikla og leiande tekniske løysingar. Samarbeidet mellom Fjord1 og Multi Maritime, med utvikling og bruk av siste tilgjengelige teknologi, viser at selskapa både kvar for seg og saman er verdsleiande på miljøteknologi om bord i denne type skip. Dette skulle også vere mjølkerute og gå innom småstadane langs Hyefjorden.

Next

Oppstart av Autopass for ferje frå årsskiftet

Anda lote ferje

Vi har eit sterkt håp om at dette prosjektet er starten på eit langsiktig samarbeid mellom selskapa,seier Nurettin Paks, styreformann ved Tersan Shipyard. Skal du nordover E39 i Sogn og Fjordane må du ta ferja fra Anda til Lote over Nordfjorden. Energieffektivt skrog Administrerende direktør Multi Maritime, Gjermund Johannessen, sier at skrogformen er nyutviklet. Kapasitetsmessig blir de temmelig like som trafikkerer Lavik-Oppedal på E39 over Sognefjorden. Vegvesenet skriver: «Den andre hovedferjen kan benytte energikildene strøm fra el-nettet , biodiesel, biogass eller en valgfri kombinasjon av disse. Her vil gamalt kort ikkje kunne nyttast.

Next

Oppstart av Autopass for ferje frå årsskiftet

Anda lote ferje

Regjeringen har mål om å gjøre E39 fergefri, men det vil ta mange år før alle ferger er erstattet av bruer eller tunneler. Merk at dette ikkje gjeld på anlegg der det no blir innført brikkebetaling, som på Anda-Lote. Nye Ampere-ferger I anbudsinnbydelsen for Anda-Lote i Sogn og Fjordane, står det klart og tydelig at de vil ha en helelektrisk ferge og en lavutslippsferge. Rosene vart delt ut i ferjekøen som ei takk for tolmodet under anleggsperioden. Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Fergene settes i trafikk 1. Kunden må då køyre til det manuelle feltet, kor dette kan kontrollerast.

Next

E 39 blir elektrisk

Anda lote ferje

Les også: Verdensnyhet — Etter det vi kjenner til er dette det første ordinære fergeanbudet i verden med krav til nullutslipp og fornybar fergedrift. In the procurement documents the Norwegian Roads Administration have described that one fully electric ferry and a second low or zero-emission ferry should be offered. Denne tok 40 biler og gikk helt frem til «Gloppen» overtok i. Denne ferja er bygd i 2006 og tek 120 bilar. Det er en veldig viktig milepæl i det grønne skiftet til fornybar fergedrift, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero. Dette vil vere eit stort framsteg for både trafikantane og klimaet, seier ordførar i Eid Alfred Bjørlo V i ei pressemelding. Ferjene skal trafikkere E39 Anda-Lote i åra 2018-2027.

Next

Ferry connections

Anda lote ferje

Her må bilførar følgje billettøren si tilvising. Prosjektet er gjennomført utan skader med fråver, og utan store forseinkingar for trafikantane. Endringane som er knytt til systemet og køyremønsteret har skapt ein del frustrasjon blant reisande, som dessverre har gått utover våre tilsette og autopassutstyret. Ferjefri fjordkryssing Kommunane Gloppen og Eid har teke initiativet til å få til ei ferjefri kryssing av Nordfjorden. Ei eventuell bru er uansett langt fram i tid. I januar 2015 overtok , før tok over igjen senere på året.

Next