Den korte historie om tyskland. James Hawes: Den korte historie om Tyskland

James Hawes: Den korte historie om Tyskland

Den korte historie om tyskland

Enten var der for meget tysk eller romersk dominans, men konflikten blev helt akut, da Luther i 1500-tallet med sin base i det elbiske område udfordrede Roms åndelige magt og dermed også blev en markant faktor i kampen om den politiske magt i Tyskland. Senere samler Karl den Store et enormt rige med centrum Aachen. De tre hovedforklaringer på, at det var det protestantiske Tyskland og i særlig grad Preussen, der banede vejen for Hitler, har bestemt noget for sig. Når det er sagt, så er det vanskeligt at få mere end 2000 års historie ned på 240 sider, og hvis man gerne vil have en kort og letforståelig introduktion til vores sydlige naboer, så er Hawes et godt bud. Denne udvikling skabte en permanent deling af Tyskland mellem det øselbiske protestantiske Tyskland, i stigende grad repræsenteret af det ekspanderende Preussen og det vestelbiske, katolske Tyskland — kernetyskland, som Hawes ser det. Arbeiderbevegelsen blir gjenoppbygd 1912 Det sosialdemokratiske parti blir Riksdagens største 1914—1918.

Next

Tysklands historie

Den korte historie om tyskland

Indenrigspolitisk bestod problemet i 900-t. Ved valget i 1928 lykkedes det således ikke Hitler og nazisterne at samle mere end 12 mandater ca. Hawes er en virkelig kender af Tyskland, er gift ind i en tysk preussisk familie, skrev ph. En forent tysk stat ble ikke grunnlagt, i stedet ble en løs konføderasjon skapt, med to dominerende medlemmer, Prøyssen og Østerrike. Vellykkete koalisjonsregjeringer gjenskapte ro og orden inntil den store økonomiske krisen i 1930.

Next

Den korte historie om Tyskland (Bog, Hæftet, Dansk) af James Hawes

Den korte historie om tyskland

Jacob Kronika var dansksindet sydschlesviger og korrespondent for Flensborg Avis, Nationaltiedende og Dagens Nyheder samt Svenske Dagbladet i Berlin under 2. Etter at han hadde annektert i mars 1938 Anschluss ble det tyskbefolkede annektert i oktober samme år, og deretter ble hele den nyopprettede staten de historiske østerrikske landskapene og annektert i mars 1939. Endelig kan man jo påpege, at en usædvanlig stor del af nazisterne i første række, Hitler, Hess, Göring, Goebbels, Röhm, Himmler m. Økt internasjonal spenning frem mot 1914. Regjeringen ble dog hemmet av omfattende økonomiske problemer og konstitusjonens organisatoriske svakhet. I øvrigt er bogen også glimrende oversat af Anders Juel Michelsen. De bliver i stigende grad integreret ind i det romerske magtcentrum og spiller en central rolle ved Roms fald.

Next

Den korte historie om Tyskland (Bog, Hæftet, Dansk) af James Hawes

Den korte historie om tyskland

Derfor er det vigtigt, at vi også kender og forstår vores magtfulde nabo. Maleri av , 1529 Etter at frankerkongen Ludvig døde ble de frankiske land delt ved i i en vestlig del, som kom til å bli , og en østlig del, som kom til å bli det tysk-romerske rike, og en sentral del det nordlige Italia, Burgund , som kom til å bli gjenstand for tysk-fransk rivalisering. Hitler begik selvmord fire dagen senere i førerbunkeren i Berlin. Preussen bliver næsten udslettet af Napoleon, men held i sprøjten fører Preusserne på sejrherrernes side i slaget ved Waterloo, hvor de allierede med Preussen og General Blücher i en central rolle smadrer Napoleons forsøg på europæisk dominans. Efter årtusindeskiftet kommer Julius Cæsar og romerne, men de slipper aldrig for alvor over Rhinen, hvor germanerne bor i skovene.

Next

James Hawes: Den korte historie om Tyskland

Den korte historie om tyskland

Der findes en del historiebøger om Tysklands historie. Østgrænsen blev skabt gennem krige mod slaver og magyarer; sidstnævnte blev afgørende besejret af Otto 1. Germanere kontrollerede nu hele det vestromerske område, men det var germanere, der havde skiftet ham fra udannede barbarer til magtfulde kristne, og det var fra denne base, det tysk-romerske rige under Karl Den Store og Otto Den Store i de sidste århundreder af det første årtusinde blev etableret. I stedet endte Berlin med igen at blive hovedstad i Tyskland med et snævert flertal, og hovedstaden rykkede igen fra vest mod øst. Det politiske tyngdepunkt rykkede atter fra Vest mod Øst, fra Bonn til Berlin. Westfalen tilfaller Preussen 1815—1831 Flere tyske stater får forfatninger.

Next

Den korte historie om Tyskland (Bog, Hæftet, Dansk) af James Hawes

Den korte historie om tyskland

Da Hindenburg døde i august begikk Hitler statskupp og overtok også embedet som president. De følgende år ble forholdene bedre, etter som Tysklands forbindelser med tidligere fiender forbedret seg og trykket fra krigserstatningene minsket. Bogen er måske nok kort i sidetal, men ikke i sin periodedækning, idet den dækker Tysklands historie fra 58 f. Demokratisk opposisjon anerkjennes 1990 Tysk gjenforening. Her under en halvsides resume: For 2.

Next

Den korte historie om Tyskland (Bog, Hæftet, Dansk) af James Hawes

Den korte historie om tyskland

I er meget store værdier kanaliseret fra vest til øst i den seneste generation. Preusserne er soldater og den herskende klasse, junkerne, dominerer. Men: Historie er aldrig objektivt, og forfatterens synspunkt træder altid mere eller mindre igennem. Begge fine steder tage på tur fra. På denne tid var liberalismen tett forbundet med nasjonalisme — kravet om et forent Tyskland.

Next

Tysklands historie

Den korte historie om tyskland

Honecker må gå av etter store demonstrasjoner. Og hvor langt mod øst skovriget rækker fortaber sig, men efter Elben bliver området slavisk. Det er essentielt for at forstå Brexit. Alligevel var fristelsen for stor, da Muren faldt i 1989. Egentlig ville preusserne hellere have haft hele Sachsen, men det modsatte Østrig og Rusland sig, hvilket ledte til kompensationen i Rhin-landet, som den britiske regering så som en forsikring mod en potentiel ny fransk ekspansion. Det var en lykkelig løsning for Vesttyskland og Vesteuropa.

Next