Fagforbundet fredrikstad. NYTT

NYTT

Fagforbundet fredrikstad

Våren 2017 ble han valgt inn på heltid som avdelingsleder for Fellesforbundet Avd. Ole Petter Finnes fortalte litt om sin arbeidskarriere både i det offentlige og i privat sektor fram til han ble tilsatt som rådmann. I 2015 er det 632 innbyggere i kommunen over 90 år. I 2015 er det 2. I tillegg er han veldig politisk engasjert for Arbeiderpartiet i fredrikstad. Og igjen smakte det fortreffelig.

Next

NYTT

Fagforbundet fredrikstad

Croix Allaktivitetshus, der er hun i tillegg plasstillitsvalgt. Medlemmene fikk 40 minutter på seg til å svare på spørsmålene. Jan Sørensen informerte om «Inn på tunet», som gjelder gårdsdrift som også eldre kan komme og være med på. Ranveig takker Ole Petter Finnes for at han ville komme og informere oss om driften av en del av kommunen. Rådmannen svarte at kommunen ikke har penger til evt. Da kommer pastor Per Eriksen fra frikirken samt Åge Martinsen som skal spille for oss.

Next

Kontakt

Fagforbundet fredrikstad

Har også vært med i 1. Det er 34 plasser på Østsiden med dagtilbud for hjemmeboende eldre med demens. Hun ønsket spesielt velkommen til rådmann Ole Petter Finnes som skulle holde foredrag for oss. Det kom spørsmål fra salen om evt. Berit Pedersen hadde laget en quiz på 30 spørsmål som ble delt ut. For direkte medlemmer blir kontingenten 370 kr.

Next

Kontakt

Fagforbundet fredrikstad

Mange hadde mange riktige svar. Det ble delt ut 1. Engasjert i det meste, og er en markant og flott lederskikkelse i Fredrikstad-samfunnet. Det er Tildelingskontoret som vurderer og tildeler plassene. Ved eventuelle avslag blir man stående på venteliste i tilfelle vinneren avbestiller.

Next

LO i Fredrikstad

Fagforbundet fredrikstad

Han informerte om utfordringer framover bl. Etter årsmøtet ble styret bestående av følgende tillitsvalgte: Leder Vidar Schei 44år Forbund: Fellesforbundet Arbeidsgiver: Fellesforbundet Avd. I 2040 vil det være 8. Hun er nå valgt inn for sin andre periode som nestleder. Ranveig informerte om en del foredragsholdere Så hadde kjøkkenkomiteen igjen stelt i stand mat og kaffe til oss. Neste år vil kontingenten være 193 kr. Han redegjorde for oppbyggingen av seksjonen som har 7 etater pluss stab og tildelingskontor.

Next

Kontakt

Fagforbundet fredrikstad

Behovet for hjemmetjenester har økt. Hun er politisk aktiv og har inntil nylig også vært partileder for Vestby Arbeiderparti. Kommunen satser på å styrke egenmestringsevnen ved bl. Det var ganske stille en lang stund mens de konsentrerte seg. Står på og stiller opp når noe skjer og skal gjøres. Han er engasjert og ivrig tillitsvalgt, bodsatt på Hvaler. Har nå sittet i styret noen år allerede.

Next

Kontakt

Fagforbundet fredrikstad

Periodene du kan søke på er vektet med poengbelastniger etter hvor attraktive de er 0-2 poeng. Vi har riktig nok kun poengbelastet for vintersesongen. Deretter ønsket Ranveig alle vel hjem og ønsket velkommen til julemøtet som er den 15. For øvrig er det 80 plasser med dagtilbud andre steder. Per Edvardsen informerte om at Eldrerådet har oversendt 8 punkter vedr. Hun ønsket spesielt velkommen til nye medlemmer.

Next

NYTT

Fagforbundet fredrikstad

Kasserer Solveig informerte om skriv fra Pensjonistforbundet som sier at dersom man er medlem i flere foreninger, f. Hun har de siste årene gjort rolvsing av seg. Han er med på å skape samhold og glede med sitt humør, og stiller alltid opp når det er stand, arrangementer o. Ranveig ønsket at penger fra den Kulturelle spaserstokken også ville komme +Huset til gode. Så var det trekning av alle gevinstene som medlemmene hadde med og av blomster som var kjøpt inn til pynting av bord. Fra fylte 76 år betaler ikke medlemmer kontingent men Fagforbundet betaler fortsatt hjemmeforsikring for oss. Referatet fra medlemsmøtet den 20.

Next