Finnpulp ympäristölupa. Finnpulp tiedotteet

Kuopion Finnpulpin biotuotetehtaalle myönnetty ympäristölupa

Finnpulp ympäristölupa

Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset lähes kokonaan. Saaristotie sijaitsee Kallaveden länsirannalla Kuopion kaupungin eteläpuolella. . Tehtaan vastustajiin kuuluva biokemisti Jari Natunen kertoi aiemmin perjantaina Ylelle arvioivansa, että. Kokonaisuudessaan hanke synnyttää 3 400 työpaikkaa metsätalouteen, kuljetukseen, paperiteollisuuteen sekä kerrannaisvaikutuksineen muille toimialoille. Nyt saatu ympäristölupa määrittää sellutehtaan tuotannon aikaisen toiminnan lupaehdot, sekä rakennusvaiheen aikana tehtävät vesiputkistojen upotuksen ja ranta-alueiden muokkauksen. Katsomme, että hakijan virtausmallinnus ei anna oikeaa kuvaa jätevesien leviämisestä ja vaikutuksista, eikä se voi olla myönteisen lupapäätöksen perusteena.

Next

Lehdistöinfo Kuopiossa, 9.6. klo 10

Finnpulp ympäristölupa

Hallinto-oikeus toimitti ennen ratkaisun tekemistä suunnitellulla hankealueella ja sen ympäristön alueilla katselmuksen 29. During the project, environmental permit applications for a biogas facility and a bio-coal facility will also be submitted. Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden johdu muuta korvattavaa vesistön pilaantumisesta aiheutuvaa vahinkoa. Finnpulp on itse pitänyt ympäristöluvan ehtoja tiukempana kuin millään muulla vastaavalla laitoksella maailmassa. Tehtaan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön asuinalueilla päivällä klo 7—22 keskiäänitasoa 55 dB A eikä yöllä klo 22—7 50 dB A. Lue myös: Useimmissa valituksissa vaadittiin lupapäätöksen kumoamista erityisesti biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvien vesistövaikutusten ja meluvaikutusten vuoksi, toissijaisesti valituksissa vaadittiin luvassa asetettujen toimintaa rajoittavien määräysten tiukentamista. Keskusteluja on kuitenkin käyty useiden metsäteollisuuden alan rahoittajien kanssa.

Next

Finnpulp applies for the environmental permit

Finnpulp ympäristölupa

The facility would use 6. Ammattikalastajille ja Vaajasalon jäätielle mahdollisesti aiheutuvat vahingot on määrätty selvitettäväksi ja korvaukset ratkaistaan erikseen myöhemmin, mikäli osapuolet eivät pääse korvauksista sopimukseen. Suomi on pääomaköyhä maa, se pitää rehellisesti tunnustaa. Näen tämän kehityksen hyvin myönteisenä muun muassa maaseutukuntien palvelutason ja elinvoimaisuuden ylläpidossa, Pitkänen toteaa. Lupahakemuksessa on arvioitu, että tehtaan jäähdytysvedet nostavat pintaveden lämpötiloja lähialueilla vuodenajasta riippuen 3—5 astetta.

Next

Lehdistöinfo Kuopiossa, 9.6. klo 10

Finnpulp ympäristölupa

Myös häiriötilanteessa veden laadulle asetetut arvot eivät yhtiön mukaan ylittyisi. Roima pudotus päästöissä Fredrikssonin mukaan tehtaan ympäristöluvan ehdot ovat Euroopan tiukimmat. Puuta uusi biotuotetehdas käyttäisi vuodessa 6,7 miljoonaa kuutiota. Tapahtumat ovat olleet omiaan tukemaan hankkeemme kannalta tärkeitä sijoittajaneuvotteluita, joihin vuoden jälkipuolisko on vahvasti painottunut. Pundan valtteina ovat vahva ammattitaito, asiantuntemus kokonaisvaltaisessa viestinnän suunnittelusta, mediasuhteiden tuntemus sekä tiedottamiseen liittyvä osaaminen.

Next

Finnpulp lupaa päätöstä tehtaasta kesällä

Finnpulp ympäristölupa

Rikkonainen järvenpohja ohjaa myös veden virtauksia ja tekee vaikeaksi jätevesien leviämisen ja sekoittumisen mallintamisen. Se tarkoittaa, että kysyntä ja tarjonta ovat nyt suhteellisen hyvin tasapainossa. Tämä näkyy Sorsasalon rakennuspaikalla kallion rikkonaisuutena, mikä edellyttää erityisiä toimenpiteitä estämään mahdollisten kemikaali- ja liuosvuotojen vajoamista kallioon ja sen kautta järveen Lukkarinen 2016. Uudet hankkeet, kuten Finnpulp, vahvistavat entisestään metsän taloudellista ja ympäristöarvollista merkitystä. Näin ollen selvitys ei mitenkään anna luotettavaa kuvaa Kallaveden vesikasvillisuudesta eikä tämän tiedon perusteella ole mahdollista arvioida jätevesien aiheuttamia vesikasvillisuuden muutoksia. Suomalaisista selluhankkeista eteni maaliin asti viimeksi Äänekosken biotuotetehdas. Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 vakituista työpaikkaa ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400.

Next

Finnpulpille myönnetty ympäristölupa

Finnpulp ympäristölupa

Tämä on yli miljardin euron projekti ja mitään ei ole lopullisesti tiedossa ennen kuin se on lopullisesti tiedossa. Sen arvellaan vievän kaikkiaan jopa pari vuotta aikaa. Finnpulpin Älykäs Biotuotetehdas-konseptin avulla saadaan kilpailuetua esimerkiksi raaka-aine- ja toimitusketjun hallinnassa, tehtaan tukitoimintojen tehokkuudessa sekä tuotannon laadun ja määrän optimoinnissa. Kallaveden pistekuormitus Kallaveden nykytilanne Kallaveteen syvänteisiin kohdistuu jo Savon Sellun Savon Sellun ja Kuopion kaupungin happikatoa ja sen kautta sisäistä kuormitusta aiheuttava pistekuormitus. Hallinto-oikeuden mukaan osa valittajista peruutti valituksensa.

Next

metsäteollisuus

Finnpulp ympäristölupa

Salmen ruoppaus v 1977 on muuttanut virtauksia niin, että salmi on läpi talven sula pitkältä matkalta kahta puolen lossia. Digitaalista ekosysteemiä rakennetaan yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Kyseessä olisi 1,2 miljoonan tonnin havusellutehdas eli lajissaan maailman suurin. Esimerkiksi pohjoissavolaiset luonnonsuojelujärjestöt pelkäsivät tehtaan heikentävän merkittävästi Kallaveden tilaa. Finnpulp jatkaa sijoittajaneuvotteluita, joiden rinnalla yhtiö vie eteenpäin hankkeen perussuunnittelua. Ainutlaatuisen saariston ja vesialueiden mukana oloa perusteltiin alueen virkistys- ja matkailukäytöllä mukaanlukien virkistykalastus.

Next