Förskolan äventyret. Om förskolan

Ansökan — Äventyret Färila

Förskolan äventyret

Sprid även bland vänner och bekanta att ma n nu kan skicka in ansökningar till att placera sina barn hos oss, tanken är att vi ska komma igång i augusti. Nu har vi äntligen fått godkänt att starta förskola av Motala kommuns bildningsnämnd! Vi har samtal med Sveriges urmakare förbund angående deras fastighet på Bergvallagatan 3 här i Borensberg, och känner att i år händer det! Detta innebär att vi letar vidare efter mark eller fastighet till förskolan, tips mottages tacksamt. Givetvis så skall verksamheten genomsyras av den nuvarande skollagen för förskolan. Vi kommer att arbeta mycket med alla människors lika värde. Ansökan Till förskolan Äventyret kan ni söka tidigast när barnet är fött. Äventyrets verksamhetsidé: Förskolan Äventyret är barnens arena där de ska få verktyg för att kunna utvecklas till sitt bästa jag och vara demokratiska samhällsmedborgare.

Next

Om förskolan

Förskolan äventyret

De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. Det kompetenta barnet är i centrum, vi har en tilltro till barnets egen förmåga. Det var nu ett år sedan vi startade samtalen med kommunen om vår vision och det har varit en spännande resa, som tagit längre tid än vi trodde. Men skicka gärna in en ansökan till förskolan Äventyret redan idag! Vi har bland annat en utomhuspedagog som ständigt står till barnens förfogande för att öka barns förmåga till självbestämmande.

Next

Äventyret, Eksjö

Förskolan äventyret

I och med den här organisationen och en förhöjd grundbemanning har vi väldigt sällan timanställda i verksamheten vilket bidrar till en högre grad av trygghet och kontinuitet bland såväl barn, personal och vårdnadshavare. Barnen har inte bara förskolan som sin lärmiljö utan även naturen och närområdet. Detta innebär inte att vi kommer att tvinga barn att vara ute hela tiden! På onsdag ska de prata om Äventyret och vi hoppas då på att få ett besked. Tyvärr har fastighetsägaren vi tänkt köpa huset av ångrat sig och vill ha lite mer betänketid. Dessa material ger möjligheter utan begränsning och främjar kreativitet, fantasi, undersökande och samarbete. Under fliken Allmän information finner du kontaktuppgifter för respektive avdelning.

Next

Förskolan

Förskolan äventyret

Öppen förskola erbjuder små barn en stimulerande och pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Den stora inhägnade utemiljön inbjuder till bollekar, sandslottsbyggen i stora sandlådan, kojbygge i buskagen, cykeltur runt gården eller en pulkatur nedför kullen. Varje avdelning har en barn-Ipad. Vi har även haft möte med tjänstemännen på Bildning och de tyckte att det vore bra om man skickade in ansökan om placering av barn hos oss, då vår gamla kö är raderad. Konst är inget entydigt begrepp, barnen får därför möjlighet att uttrycka sig i alla dess former. Förskolan Äventyret ligger i Öjersjö, Partille kommun.

Next

Förskolan

Förskolan äventyret

Våra miljöer ska underlätta för det kooperativa samarbetsinriktat lärande och individuella undersökandet och ge möjligheter att i experimenterandet, leken och fantasin möta andra barn och vuxna i ett utbyte och förhandlande. Vi har nu fått godkännande från Motala kommun att starta familjedaghem, under förutsättning att vi får bygglovsändring på grund av ändrat användningssätt av bostaden vi skulle varit i - en för oss hög kostnad. Vi hade samtal med markägare, bokade moduler och personal som vill arbeta med oss. Alla som är folkbokförda i Eksjö kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Vi har luskammat Borensberg efter lokaler i tre år och känner i dagsläget att vi nu gjort allt som står i vår makt för att uppnå vår dröm, men misslyckats.

Next

Äventyret

Förskolan äventyret

Vi försöker hitta lösningar och väntar på svar från kommunen. Vi ska iväg på knopp, knytte och mulle utbildning, så vi kommer säkert att få en både rolig och lärorik helg! När ditt barn fått plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift. Tid till att göra framsteg och övervinna svårigheter. Under fliken kommande aktiviteter kan ni läsa om teaterbesök och dyl. Alla medborgarförslag som kommer in är offentliga handlingar och behandlas politiskt.

Next