Hjemly viggo. Billeshave Efterskole

▷ contrata.gasnaturalfenosa.es

Hjemly viggo

Tilmeldingssgebyr For at blive optaget, skal du indbetale et tilmeldingssgebyr på kr. Ligeledes har vi 7 meget spændende linjefag: , , , , , samt. The tap target Viggo and 7 others are close to other tap targets. Erstatning Du skal erstatte de skader, som du forvolder, bortset fra hændelige skader. Med afsæt i vores værdigrundlag er vi en skole med stort fokus på faglighed, i dræt og musik. Skolepenge Skolepengene dækker: Kost, logi, undervisningsmaterialer, ture arrangeret af skolen herunder en udenlandstur. .

Next

▷ Viggo : Velkommen

Hjemly viggo

Har du ikke mulighed for at komme til en af vores besøgsdage, er du altid velkommen til at lave en aftale med skolen om et individuelt besøg. Consider to provide a better user experience. Undtaget er afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i vigtige familiebegivenheder. Årgang og linievalg Eleven er sikret optagelse på den ønskede årgang, det ønskede klassetrin og det ønskede liniefag, når skolen har modtaget tilmeldingsgebyr, og når skolen derefter skriftligt har bekræftet, at eleven er optaget. Første rate betales i maj måned før skoleårets start, og resten betales fra august til maj. Den statslige elevstøtte er afhængig af husstandens indkomst 2 år før skoleårets start og antal søskende under 18 år.

Next

Svendborg Efterskole

Hjemly viggo

Det giver en bredt udbud og elever med forskellige interesser. Et skoleliv som skaber fundamentet for selvværd, respekt for den enkelte, fællesskab, mod og lyst til livet. Vi arbejder med niveaudeling i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. Skolen ligger i landlige omgivelser med egen skov og plantage. Depositum tilbagebetales, når hele skoleåret er gennemført.

Next

Svendborg Efterskole

Hjemly viggo

Enable compression Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network. Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet. Foreligger der misligholdelse, kan du med omgående virkning bortvises. Ved framelding inden skoleårets start er der et frameldingsgebyr på kr. Informationsmøde For at blive optaget på skolen skal ansøgeren besøge skolen til et informantionsmøde. Man vælger ét linjefag for hele året, da vi gerne vil specialisere jer i lige netop det I brænder for og det kan vi bedst, hvis vi får opbygget en god holdånd og kan arbejde med jeres dygtiggørelse og specialisering gennem et helt år, se mere under hver enkelt linje.

Next

Tilmeld dig Hjemly Idrætsefterskole og få venner for livet

Hjemly viggo

Hver morgen og eftermiddag henter og bringer vores egne Hjemly-busser flere af vores elever, og vi har via egne busser let adgang til buskørsel til skoleekskursioner. Vi har plads til 120 elever i 9. Afbrudt ophold Afbrydes skoleopholdet før skoleårets udløb, opkræves et gebyr på 2 ugers skolepenge uden tilskud. Den resterende del udgør forældrenes egenbetaling. Men meld dig til før pladserne er væk. This causes a delay in rendering your page.

Next

Svendborg Efterskole

Hjemly viggo

Tilmeld dig én af vores besøgsdage, hvor du og dine forældre får en rundvisning på skolen og en snak med forstander og viceforstander, der fortæller om vores efterskoletilbud. Dine forældre er selvstændigt forpligtet til at erstatte skader forvoldt af dig. Hjemly Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, der er grundlagt i 1889. Vi er en kombineret friskole og idrætsefterskole, og har derfor særligt gode idrætsfaciliteter: 3 haller, boldbaner, kunstgræsbane, skov, legeplads m. Forældrene skal derfor betale fulde skolepenge.

Next

Ringe Efterskole :: Forside

Hjemly viggo

Herudover har vi en Skov- og idrætsbørnehave med max. Dog er basketturen delvis for egen regning. Svendborg Efterskole ligger i udkanten af Svendborg, mellem by, hav og skov, hvilket giver muligheder som vi benytter os af både i fritiden og i undervisningen. Derudover har vi et udvidet samarbejder med de lokale musikskoler og billedkunstskolen. Prioritize visible content Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content.

Next