Hvor mange fylker er det i norge. fylke

Trøndelag

Hvor mange fylker er det i norge

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. I nord er naturen en viktig attraksjon, sammen med fisketurisme og bygdeturisme. Den svært høye andelen innvandrere i Søndre Nordstrand er i stor grad et resultat av at det her var tilgjengelig relativt mange nybygde boliger da innvandrerbefolkningen i byen begynte å øke for alvor på 1980-tallet. I tettstedet Oslo har både Oslo, Sandvika og Lillestrøm bystatus. Den norske regjeringen tilbød den norske tronen til den danske. Det sørligste punktet i Norge ligger på halvøya. En viktig endring i befolkningens sammensetning de siste hundre årene er den sterke veksten i andelen eldre.

Next

dialekter i Norge

Hvor mange fylker er det i norge

Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom fra 1. Klimaet er også avhengig av høyde over havet ved at temperaturen i gjennomsnitt faller med 0,6 °C ved 100 meter økning i høyden samtidig som tynnere luft gjør at innstrålingen øker 2-3 %. Dype daler og fjorder er skåret ned i fjellmassivet. Andelen bosatt i Sogn og Fjordane har falt fra 6 % i 1801 til 2 % i 2019. I 2018 var fisk den største eksportvaren målt i verdi etter olje og gass. Norges og Europas nordligste punkt på fastlandet ligger på i Finnmark.

Next

Norges befolkning

Hvor mange fylker er det i norge

Den varmeste perioden er i midten av juli i store deler av landet, mens i fjellet og på kysten er begynnelsen av august den varmeste tiden. Den eldste skriftlige kilden på norsk jord er inuriki , representerer trolig uttalen í Noregi. Verdien av i fondet passerte i 2017 8000 milliarder kroner, og er det største nasjonale investeringsfondet i verden. Rundt 1860 var det rundt 90. Landformene inne i Trondheimsfjorden er preget av strøkretningen i den med fjorder og daler som for en vesentlig del løper sørvest—nordøst i indre del av Trondheimsfjorden, Snåsavatnet, øvre del av Namdalen med mer og sprekker på tvers av dette Namdalen nedenfor Grong, Innerfolda med mer.

Next

Norges befolkning

Hvor mange fylker er det i norge

Tyskere kunne på norrønt kalles suðrmenn sørmenn. Byloven gjaldt innenfor byens takmark. Hovedtrekk ved landskapet Sterkt oppskåret kystlandskap ved , nord i Nordland, er eksempel på alpint høyfjellslandskap langs kysten. Spredt bosetning på landsbygda har historisk vært det vanlige i Norge. Sammenlignet med andre land har Norges fastland lite sletteland og sletter over store arealer finnes knapt med unntak for Hardangervidda og Finnmarksvidda.

Next

19 fylker blir til 11

Hvor mange fylker er det i norge

Første halvdel av 1900-tallet ble dominert av og som begge var konservative og tilbakeskuende politisk selv om de skrev på svært forskjellig måte. I nedre del av vestlandsdalene er dalbunnen som regel slakk og bred med store elveavsetninger og landhevingen har etterlatt høye terrasser som er grunnlag for jordbruk og bosetning. Arealbruk Melhus har det største jordbruksarealet i Sør-Trøndelag og er blant de største skogkommunene i Trøndelag. Da riket ble utvidet ble den gamle betegnelsen og brukt videre om kystområdene, mens det på andre siden av fjellet, på , bodde «austmenn». Trøndelag hadde sist endring i fylkesgrensen i 2019 da kommune byttet fylke, og i 1966, da sogn ble overført fra i Hedmark til kommune.

Next

Norges 19 fylker blir til 10 regioner

Hvor mange fylker er det i norge

På Svalbard finnes ett som tilsvarer kommunestyre på fastlandet. Tettstedene med skråstrek består av to byer som har vokst sammen. I gjeldende fylkesmannsinstruks fra 1981 heter det i § 1: «Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp». I tillegg fører ny teknologi til at folk får kontakt med flere ulike dialekter og språkvarianter. På snaufjellet vokser det stort sett bare mose og lav. Forsvar Utdypende artikkel: Norges militærvesen består av hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret samt heimevernet og fellestjenester.

Next

Trøndelag

Hvor mange fylker er det i norge

Norge hadde allerede eget universitet, og fikk i 1814 egen hovedstad Christiania , regjering, hær, flåte, lovverk, valuta, sentralbank og lovgivende nasjonalforsamling. Foto: Torodd Joranger Navnet Vestland løste striden Flere steder i landet har det vært opphetet debatt rundt de nye navnene. Blant finnes seks arter etter at ble utryddet: Alkekonge og polarlomvi ruger på Svalbard, alke, lomvi, teist og lundefugl ruger på hovedlandet. Under kong ble Norge det andre landet i Europa som var undergitt én samlet lovbok. På 1600-tallet var det 12-15 relativt store jernverk i drift og et tilsvarende antall kobberverk. Norge var også et av landene som bidro til opprettelsen av i. Mindre mårdyr som og finnes mange steder i landet.

Next