Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b. Finn ut hva du kan trekke

Hva har du lov å kjøre?

Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b

Tilllatt vogntogvekt og hengervekt i bilens vognkort må samtidig også være i orden. Og faktisk mener jeg att henger bør ha opplæring for å benyttes. Egenvekt er bilens eller hengerens vekt uten last. Jeg skrev da ingenting om hva som var farlig, gjorde jeg vel? I graverende tilfeller kan også førerkortbeslag komme på tilfelle. Da får du umiddelbart svar på om du holder deg innenfor regelverket. Persontransport Det er ikke tillatt å frakte personer i eller på en tilhenger.

Next

Hvilken henger kan jeg kjøre med klasse B ?

Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b

Dette skjer enten ved at man rygger ca. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt. Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren. Klasse B Samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger må ikke overskride 3500 kg. Hurtiglink til en versjon som dere kan fylle ut på pcen og skrive ut finnes her Husk underskrift med penn : Når det er unnagjort er bare en bagatell siden det er samme krav som til klasse B som man allerede må ha ervervet så må man ta den obligatoriske utdannelsen. Husk også å ikke still opp med vogntog der enten bil eller henger har prøveskilt, dette er det ikke annledning til å kjøre opp med. Dette har vore diskutert opp og ned i mente på andre forum også, bla.

Next

Kjøre henger uten BE

Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b

Jeg turte ikke å kjøre forbi han på motorveiene Åsana, siden han holdt seg midt i veien og trudde han var stor, men var vel mest redd siden han heiv seg så mye fram og tilbake før motorveien og i rundkjøringa. Sjekk både førerkort og vognkort før du triller ut på veien. For kjøretøyer med tillatt totalvekt over 3500 kg er dette detaljregulert i forskrift 17. Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. And to add to the irony of that debacle. Denne står naturlig nok ikke i vognkortet, og er vanskelig å finne ut av med mindre du har anledning til å veie den når du laster hengeren.

Next

Hengerlast: Slik er reglene for bil med tilhenger

Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b

Regelen om at hengeren ikke kan være tyngre enn bilen har lov å trekke gjelder naturlig nok uansett førerkortklasse, og står i en annen paragraf, og faktisk også i en helt annen forskrift, og der er det aktuell totalvekt henger+last som er det brukte begrepet. Her krever dere å få dekket de ekstra utgiftene dere har hatt som følge av at dere har blitt nektet oppkjøring med eget vogntog. Jeg velger å starte med det første. Når jeg hadde oppkjøring til klasse C spurte jeg sensor under ryggeprøven, men da takket han pent nei og sa at dette gikk sikkert fint. Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man trekke tilhenger, med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt pluss bilens tillatte totalvekt er høyst 3. Motorvogn unntatt motorsykkel og moped med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.

Next

kjøre campingvogn med klasse B

Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b

Det gis ikke standardsatser for overlast av personbiler og tilhenger til personbil. . Med Førerkort B kan du ikke trekke henger med tillatt totalvekt som er mer enn hva hva bilen kan trekke i følge vognkort og maks 3500 kg. Takk og pris at levealderen går opp. Her er reglene akkurat de samme som kl. I mitt vognkort står egenvekt og totalvekt. Mye uttalelser og meninger her.

Next

Kjøre henger uten BE

Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b

Hengerens tillatte totalvekt kan ikke overstige bilens egenvekt. . For å forenkle problemstillingen er det tre parametere som skal stemme overens: Hva slags bil er det snakk om, hva slags henger er det snakk om, og til slutt er det viktig hva du har førerkort for. Vi diskuterte ikke hva som skjer når noen andre forårsaker, men det kan være det kommer inn en vurdering av at både førerkort, og vogntoget i dette tilfellet, er ulovlig. Det er mange som har trodd at på klasse B kunne ikke tillatt totalvekt på hengeren overstige bilens tillatte hengervekt i vognkortet eller for å si det på en annen måte; i og med at det hele tiden i forbindelse med henger på klasse B har vært snakk om tillatt, aldri aktuell, hengervekt, så har mange antatt det samme gjaldt opp mot bilens tillatte hengervekt , men det har hele tiden vært en feilaktig lovtolkning. Man kan ikke trekke en tilhenger med høyere totalvekt enn det vognkortet til bilen tillater, selv om det nesten ikke er last i den.

Next

Hengerlast: Slik er reglene for bil med tilhenger

Hvor stor henger kan man kjøre med klasse b

Droffel skrev: Hittil har vi jo hatt det slik at ved nye, innskrenkede førerkortrettigheter, så gjelder disse bare for nyutstedte førerkort. Er nok som med det fleste andre ting, veldig forskjellig fra sensor til sensor. Rent praktisk er det nok vanskelig å finne en bil med mer enn ca 15-1600kg egenvekt og samtidig lavere enn 1900-2000kg tillatt totalvekt, som sammen med en henger på 1500-1600kg gir tilsammen 3500kg. Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med klasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Jeg skjønner ingen verdens ting av disse reglene jeg. Med B i førerkortet har jeg derimot bare lov å ha 750 kg på slep etter denne bilen.

Next