Hz yunus duasi. HZ. YUNUS DUASI

Hz. Yunus Peygamberin Balığın Karnında Okuduğu Duası

Hz yunus duasi

Bunun üzerine Hz Yunus o kiþinin kendisi olduðunu söylemiþ, fakat halký buna inandýramamýþtýr. Hz Yunus halkının durumunu görmek için şehre gelse de, kendisini yalancılıkla itham edeceklerini düşünerek, içeriye girmemiştir. Geri dön; kırk gün daha onları îmâna dâvet et! Bu terk ediş, ne ilâhî vazîfeden kaçma, ne de bu vazîfeyi verene baş kaldırmaydı. Gemide ilginç bir þey olur. Kavminin bu tutumuna kýzan Hz Yunus Allah'ýn ona müsade etmesini beklemeden kavmini býrakarak bir gemiye biner ve o bölgeden uzaklaþýr. Hz Yunus Peygamberi balık yuttuğu zaman,balığın karnında, o karanlık ve sıkıntılar içinde Yunus A.

Next

contrata.gasnaturalfenosa.es’un Her Derde Deva Duası! İşte Faydaları Haberleri

Hz yunus duasi

Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Geri dönerek onları kırk gün boyunca imana çağır. Gemide ilginç bir şey olur. Şâyet gitmiş ise, azap bizi helâk edecektir! Halkını yıllarca Allah'a ibadete ve imana davet etmiştir. Denize atýlan Hz Yunus'u Allah'ýn dilemesiyle büyük bir balýk yutar.

Next

Hz. Yunus'un Duası ve Anlamı ( Türkçe

Hz yunus duasi

Yûnus -aleyhisselâm- tevhîde dâvet etmeye başlayınca, kendisine sâdece iki kişi îmân etti. Çünki onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Yûnus -aleyhisselâm-, ilâhî takdîre rızâ göstererek Rabbine teslîm oldu. Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Çünkü onun hûtu yüz senelik bir hayatı mahveder. Doğrusu ben, kendime yazık ettim, kendine zülmedenlerden oldum.

Next

Hz. Yunus'un Duası, Yunus'un balığın karnında okuduğu dua ve hikayesi

Hz yunus duasi

Biri âlim ve hakîm, öteki âbid ve zâhiddi. Balığın karnında, karanlıkta, denizin altında her şeyden ümit kesilmiş, sebepler sukut etmiş şekilde iken bunu okudu. لاَ اِلٰهَ الاَّۤ اَنْتَ cümlesiyle istikbalimize, سُبْحَانَكَ kelimesiyle dünyamıza, اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz. İstiğfâr ve duâ ile meşgûl oldu. Kavminin içinde özü sözü doğru, yalanı olmayan, yardım sever bir kişi olarak tanınmıştır.

Next

Hz. Yunus Peygamberin Balığın Karnında Okuduğu Duası « Dini ve İbretlik Hikayeler, Peygamberler

Hz yunus duasi

Yûnus'un Yûnus balığının karnında iken Allah'a ettiği dua, şudur: لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Okunuşu: Lē ilēhe illē ente subhâneke innî kuntu mine'z-zâlimîn. Acaba Hâlık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebeb var ki, en ince ve en gizli hatırat-ı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali, âhiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüzbin boğucu emvacından kurtaracak? Hz Yunus balığın karnında bir müddet kaldıktan sonra balığın deniz kenarına onu bırakmasıyla kurtulur. Enbiya — 87 Ayetin Açıklaması Bu ayette Zünnûn ifadesiyle Hz. Halka hak din noktasında irşatta bulundu, fakat kavmi azgınlıklarından ve taşkınlıklarından vaz geçmeyerek isyan ve tuğyanlarına devam ettiler. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ise, Mekke müşriklerinin zulüm, eziyet ve cefâlarına tahammül etmiş, hicret hakkında ilâhî emir gelinceye kadar sabırla beklemiştir. Otuz yaşlarında peygamber olarak görevlendirilen Hz. Yunus peygamberin balığın karnındayken okduğu dua korku ve sıkıntılı durumlardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen Hz.

Next

YUNUS PEYGAMBERİN DUASI

Hz yunus duasi

Bir süre sonra balık Hz Yunus'u sahile çıkarıp atmıştır. Yunus'un duasının okunuşu, anlamını ve faydalarını açıkladı. Kura çekerek aralarındaki suçluyu bulmak istemişler. Kuran'da bir çok yerde affedilmek isteyenin baðýþlanacaðý, tevbe edilmesi ve çokca istiðfar getirilmesi halinde büyük günahlar iþlemeyenlerin günahlarýnýn affedileceði müjdesi bulunmaktadýr. لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ demeye muhtaçtır. .

Next

Hz. Yunus Peygamberin Duası ve Fazileti

Hz yunus duasi

Azâbın habercisi olarak da bütün Ninovalıların benizleri sararmış ve renkleri uçuklaşmıştı. Şimdi şu yüksek tepeye tevbe tepesine çıkın! Fakat biraz sonra fırtına çıktı. O nur-u tevhid ile hutun karnını bir taht-el bahr gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağ-vari emvac dehşeti içinde; denizi, o nur-u tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzühgâhı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, Kamer'i bir lâmba gibi başı üstünde bulundurdu. Bu terk ediş, ne ilâhî vazîfeden kaçma, ne de bu vazîfeyi verene baş kaldırmaydı. Cenâb-ı Hak buyurur: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ.

Next