Islams fem grundpelare. Islams grunder

Bönen

Islams fem grundpelare

Från att solen gått upp till att den gått ner så ska en muslim inte äta eller dricka något. Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som ängeln Gabriel talade till Muhammed på. Fredagsbönen i moskén är i regel obligatorisk för män, men inte för kvinnor. Walking shadows: Orson Welles, William Randolph Hearst, and Citizen Kane. Nyåret är viktigt för muslimerna, då festar man ordentligt och äter mycket god mat. Den sunnitiska grenen av islam valde då en ledare bland omajjaderna, rika hövdingar från Mecka som inte tillhörde profetens familj.

Next

Svarten: När sover muslimer?

Islams fem grundpelare

Trots att kristendomen har varit väldigt strängt, att kvinnorna var tvungna att vara trogen mot mannen men att han kunde vara otrogen. Den rituella fastan är den första nivån av fasta. Regelrätt krig utbröt, och för att skona muslimerna från ytterligare blodsutgjutelse lät de tvisten avgöras genom skiljedom. Om man inte är döpt, döps man under sin konfirmationstid. Senare döps staden om till Medina. Baserat på en stor mängd bevis hämtade ifrån och profeten över honom vare Guds frid och välsignelser uttalanden har den islamiskt lärde 1263-1328 gett en definition som godkänts av de flesta muslimer.

Next

Islams fem pelare — 10 texter

Islams fem grundpelare

Vallfärden gör man under den sista månaden i den islamiska kalendern. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. This ritual consists of making journey to Mecca wearing only 2 white sheets so all of the pilgrims are identical and there is no class distinction among them. Men innan bönen göra man en rituell tvagning för att man ska vara ren när man ber. Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson lärare i samhällskunskap och historia , Kristoffer Larsson lärare i samhällskunskap och religionskunskap och Mattias Axelsson lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia.

Next

Islam högstadiet

Islams fem grundpelare

Denna dag brukar muslimerna fira genom att berätta om olika händelser i Muhammeds liv och önska varandra ett gott nytt år. Den troende kan då hitta sig själv. Bönen ger även den troende styrka, både mentalt och fysiskt. Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer inkl. . Bönen beskrivs också ofta i koranen som en mycket viktig del av Islam.

Next

Five Pillars of Islam

Islams fem grundpelare

I moskén finns det en imam som leder bönen och i kyrkan finns det en präst. I introduktionsavsnittet om hittar du mer grundläggande fakta och frågor om islam. A caller in chants aloud in from a raised place in the mosque. Eftersom konsten att tillverka papper var okänd för araberna, lät Muhammed skrivare teckna upp uppenbarelserna på de enkla material som då fanns att tillgå, till exempel skulderblad av kameler, palmblad, trästycken och pergament. Islams viktigaste profet heter Muhammed. Efter detta så lämnar muslimerna slätten, lättade och glada eftersom de känner hur gud är förlåtande och barmhärtig.

Next

Islam högstadiet

Islams fem grundpelare

Han började sprida Guds budskap. Detta ställer till en del bekymmer eftersom muslimernas kalender följer månåret. Other individuals for whom it is considered acceptable not to fast are those who are ill or traveling. Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed. Anledningen till att en kvinna islam har slöja eller de kläder som täcker hela kroppen och axlar är för att kvinnorna inte ska bära något som ger sexuell uppmärksamhet.

Next

Islam högstadiet

Islams fem grundpelare

Bönen är den andra grundpelaren i islam och enligt vad det står i koranen bör en muslim be fem gånger om dagen vänd mot Mekka. Man kan även köpa en kupong som gör att ett djur slaktas och frakta till ett land där det råder matbrist om man inte har ett eget djur att slakta. Zakāt shows how the Islam faith impacts the financial situation of a believer, drawing into all aspects of life. Trosbekännelsen: Den första av de fem plikterna är den absolut viktigaste. Fourth Pillar: Sawm Fasting The Fourth Pillar of Islam is Sawm, or fasting.

Next

Allmosan

Islams fem grundpelare

Han avvisades av Meckas invånare, ja till och med av sina egna stamfränder. När de dör blir de bedömda utefter hur de har levt sitt liv. The main rituals of the Hajj include walking seven times around the Kaaba termed , touching the termed Istilam, traveling seven times between termed , and symbolically in termed Ramee. Där ska man gå sju varv runt den stora svarta byggnaden Kabah. Allmosegivande zakāh , förpliktelsen att ge en viss procent av sin inkomst och sitt kapital som allmosa sura 24:55 4.

Next