Kan man tacka ja till reservplats och antagen. Så många poäng kan du tacka ja till

Kan man tacka ja till reservplats och andrahandsval?

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

Eftersom det inte finns någon garanti på att komma in från Reserv, råder vi att acceptera den platsen där man är Antagen. Jag har kollat tunt lite i och med att jag gick samhällsprogrammet så läste vi denna kurs, men min fråga är om man kan göra prövning i denna kurs eftersom det inte är en vanlig kurs som exempelvis matte, engelska osv. Som mest kan du bli antagen till 45 hp per termin. Tackar du ja till ett val så stryks du från de andra valen. Hoppas det blev klarare nu det där med Antagningsreglerna. Är själv första reserv i Lund på ssk men antagen i Kristianstad så jag hoppas på samma som dig, att få en reservplats! Missar du att svara ja i tid blir du struken.

Next

Så här svarar Samir

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

Där hittar du all information om hur du skapar ett konto där och anmäler dig till kurser. Vad bra, så att folk inte råkar får fel info :! Urval 2 - antagningsbesked 2 I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat på antagningsbesked 1. Du kan bara svara via webben en gång. Behöver du hjälp med teknisk support kontaktar du Stockholms universitets. Fick mail ifrån Lund idag att de trots allt kommer kalla reserver så det låter ändå lovande! Som det känns nu vet jag inte riktigt vilket jag vill gå av dem, men tänkte om man kan tacka ja till reservplatsen, kommer jag in på reservplatsen försvinner alltså val2 som jag är antagen på? Om du står på reservplats till en kurs kommer du att erbjudas plats i det fall lediga platser uppstår. Aaisha 18 år 56 minuter sedan Hej! Annars kan du bli antagen till ditt förstahandsval och då stryks alla andra utbildningar, även det du tidigare varit antagen till. Om du har registrerat dig och vill göra ett avbrott, så behöver du själv lägga in ett avbrott i.

Next

Reserv,tacka ja, och sen anmälan...

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

. Här finner du svaret på de vanligaste frågorna vi får i samband med reservantagning. Jag har läst om platskirurgi lite och det står att man måste bli läkare, men jag vill ha lättare vägar, och det jag vill jobba med är inte operationer inom skönhet utan mer. Det ger tillgång till universitetets alla webbtjänster, bland annat webbregistrering, webbmejl, tentamensanmälan, universitetsbiblioteket och läroplattformarna Mondo eller Athena. Aha, men tror ändå inte du ska ge upp hoppet, någon hoppar alltid av! Du kan högst läsa 45 högskolepoäng per termin En termins studier på heltid motsvarar 30 hp. . Urval 2 är den process i vilken lediga platser på grund av att antagna tackat nej vid utbildningen fylls på med reserver.

Next

Kan man tacka ja till reservplats och andrahandsval?

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

Han tycker att det vore okej att plugga sitt tredjehandsval men hoppas fortfarande på att komma in på förstahandsvalet. Om du tackar ja till reservplatsen och senare kommer in, då stryks din tidigare plats som du ursprungligen kom in på. Om du är antagen till en kurs men ännu inte har registrerat dig, behöver du inte göra någonting ifall du väljer att inte läsa kursen. Det är viktigt att du redan från kursstart har tillgång till sidan, då mycket information om kursen kommer att finnas där under studiernas gång. För att kunna använda ditt universitetskonto behöver du först aktivera det.

Next

Reserv,tacka ja, och sen anmälan...

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

. Du har då ingen gymnasieplats i Västerbottens län 5. Ansökan om anstånd skickar du till: Eller: Karolinska Institutet Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Antagningen 17177 Stockholm Överklagande Du kan överklaga beslut om att du inte uppfyller grundläggande eller särskild behörighet, att du fått avslag på din ansökan om undantag eller reell kompetens eller att du fått avslag på ansökan om anstånd. Om du i urval 2 blir antagen till ett i din anmälan högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i urval 1. Du får läsa flera kurser eller program samtidigt om du vill, så att du läser på mer än heltid.

Next

Reservplats före antagen plats

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

Om det är aktuellt med reservantagning skickar vi e-post till de reserver som erbjuds plats. I dessa finns anvisningar som syftar till en likvärdig bedömning av sökande till landets högskolor, gällande behörighet och urval. Nej, du som är reserv ska inte gå på uppropet. Jag vill just in på en av dessa jag hamnade som reserv på, men om jag inte lyckas komma in vill jag ändå ha den utbildningen jag kom in på som backup. Att tacka Nej till en plats där man är antagen ökar inte dina chanser att komma in på någon annan utbildning. Jag går redan natur och ska välja Eng 7 och Ma 5 men jag vet inte om jag har mer nytta av att välja Hållbar Utveckling som kurs eller Hälsopedagogik som kurs då jag. Lova 21 år 8 minuter sedan Hej! Jag skapade nyss ett konto där och har aktiverat det.

Next

Tacka ja, stå kvar som reserv?

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

. Hur gör jag om jag har en funktionsnedsättning? Är de helt galna eller? Ska jag gå ett natur basår eller är komvux bättre? Jo, kontrollera att kontaktuppgifterna du registrerat på är korrekta och att du angett både mejladress och mobilnummer, så att vi lätt kan nå dig. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Min fråga till dig är hur är det inskickade betyg och sista kompletteringsdagen när det kommer till ansökan till universitet. Kan man tacka ja till båda? Vad händer när jag har fått mitt antagningsbesked? I fall man inte är Antagen någonstans, utan bara står i Reserv - kan man tacka Ja eller Nej till en reservplats.

Next

Så många poäng kan du tacka ja till

Kan man tacka ja till reservplats och antagen

Om en student lämnar återbud kontrollerar vi i första hand om reserv ska kallas. I fall man absolut inte kan läsa, tackar man givetvis Nej i så fall. O m du har sökt program: Är du nöjd med att ha kommit in på ditt andrahandsval och helst läser det ska du tacka nej till utbildningen du är reservplacerad till som ligger överst. Jag har sökt i Malmö. Om antagna studenter tackar nej till sin plats eller avbryter sina studier så antas den reserv som står näst på tur. Aha, men tror ändå inte du ska ge upp hoppet, någon hoppar alltid av! Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. .

Next