Koneen säätiö apurahat 2020. Koneen Säätiö

Merenkulun säätiö

Koneen säätiö apurahat 2020

Lomakkeessa tulee valita, haetaanko apurahaa monivuotiselle hankkeelle, enintään vuoden mittaiselle hankkeelle vai ponnistusrahaa hankkeen kehittelyyn tai pilotointiin. Saharaweja ja Itämerta yhdistää fosfaatti, joka on Itämerta rehevöittävien lannoitteiden raaka-aine, mutta myös syy saharawien pakolaisuuteen. Voit hakea apurahaluokkaa 2 post doc , jos toimitat väitöskirjan esitarkastuslausunnot, väittelyluvan tai tutkintotodistuksen apurahojen verkkopalvelun kautta 15. Painotamme tieteen rahoituspäätöksissä sekä vastaväitelleiden post doc -tutkimusta että tutkijanurallaan pidemmälle ehtineiden tutkijoiden työtä. Lauttasaaren kartanon residenssihaku on auki ainoastaan yhteisöille tai työryhmille. Lisäksi Säätiö ottaa apurahanjaossaan ja toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sulautuneiden säätiöiden ja lahjoittajien linjaukset, jotka löytyvät ajantasaisina. Uusi narratiivi pitää sisällään sekä perinteistä että uutta tietoa ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Next

Koneen Säätiö myönsi apurahoja tutkijoille ja taiteilijoille

Koneen säätiö apurahat 2020

Welcome to the online grant service! Musicologist Alfonso Padilla relates on his subject of research, the birth of the tango. Hakuaika: useita hakuaikoja ympäri vuoden helmikuu Otavan Kirjasäätiön apuraha Apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä yhdistykset ja järjestöt. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Uusi säätiölaki astui voimaan 1. Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat ja kohdeapurahat. Taiteellinen tutkimus liittyy useimmiten tekijän omaan taiteelliseen tai taidepedagogiseen työhön. Two thematic funding calls will also be open during the application period.

Next

Koneen Säätiön apurahat

Koneen säätiö apurahat 2020

Pariisissä, Venetsiassa, Visbyssä, mutta vakituinen asuinpaikkani on nyt jo yli 15 vuotta ollut Berliini. Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin. Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi puuttuvan väittelyluvan tai tutkintotodistuksen Liitteet-välilehdellä 15. Teos nostaa esiin saharawien pakolaisuuden taustan ja nykyisen kontekstin, joka liittyy Länsi-Saharan fosfaattikaivoksiin Marokon valtaamassa Länsi-Saharassa. Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä.

Next

APURAHAT 2020 HAETTAVINA

Koneen säätiö apurahat 2020

Vakuutusmaksu on noin 12—23 % apurahan määrästä, ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jos hakemus liittyy , merkkaa tämä hakemukselle ja perustele lyhyesti, miten hankkeesi liittyy ohjelman teemoihin. Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Nämä nimikkorahastojen apurahat myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti: apuraha alle 40-vuotiaalle runoilijalle ja apurahat runoilijoille ja runouden kääntäjille. Rekisteröityminen vahvistetaan sähköpostiin saapuneen linkin avulla.

Next

Merenkulun säätiö

Koneen säätiö apurahat 2020

Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Hakemukselle tulee tässä tapauksessa liittää kutsuttavan henkilön ansioluettelo, mahdollinen portfolio, kokonaisbudjetti sekä työsuunnitelma, josta ilmenee residenssijakson työskentelyn tavoitteet ja suunnitellut yhteistyömuodot. Onko mahdollista luoda sarja sääntöjä, jotta taikavarpua voitaisiin käyttää missä tahansa? Olemme kiitollisia ajasta ja paikasta työskennellä rauhassa projektin parissa. Ne voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15. Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki Vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa Hakuaika: useita hakuaikoja ympäri vuoden huhtikuu Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat Rahasto tukee projekteja, joihin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata Hakuaika päättyy 4. Budjettiliitteessä arvioidaan kustannukset realistisesti ja tarkasti.

Next

Säätiöiden, rahastojen ja eri ohjelmien avustukset ja apurahat

Koneen säätiö apurahat 2020

Hakijan on välittömästi ilmoitettava säätiön toimistoon, jos hänelle myönnetään joku muu apuraha tai tutkijakoulurahoitus hakemuksen käsittelyaikana. Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Koneen Säätiön rahoittamissa hankkeissa tieteellistä tai taiteellista työtä tekeville haetaan kuukausiapurahoja. . Voiko apurahaa hakea ja maksaa ulkomailla työskentelevälle henkilölle? Hakijana voi olla esimerkiksi tutkimusyksikkö, ajatushautomo, taiteilija- tai kuraattoriryhmä, taidegalleria, orkesteri, festivaali tai muu taiteen alan tapahtuma.

Next

Merenkulun säätiö

Koneen säätiö apurahat 2020

Lausunnot on jätettävä viimeistään 18. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Lausunnonantaja näkee verkkopalvelussa hakemuksen liitteeksi lisätyn työ- tai tutkimussuunnitelman, mutta ei muita tietoja hakemuksesta. Rahaston tarkoituksena on edistää teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä tehdä tunnetuksi teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksia ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia ja haasteita. Hakemuksella esitetään suunnitelma työskentelyn kestolle ja toivotulle ajankohdalle. Hallitus päättä apurahoista ennen vuoden loppua ja niistä tiedotetaan tällä sivulla ja sähköpostitse. Apurahaa voidaan myös maksaa muille kuin suomalaisille pankkitileille.

Next