Kůrovec borovice. Kůrovci

Kůrovec nehoduje jen na smrku. Své o tom ví i pražské modříny

Kůrovec borovice

Avšak z majitelů lesů nesnímá povinnost provádět ostatní nahodilé těžby, jako těžit stromy nemocné, vývraty, zlomy či souše suchem uschlé apod. Stát zasadí i v nevhodnou dobu, jen aby bylo splněno a nikoho už nezajímá, že se jim ujme 25% výsadby oproti našim 90 — 95%. Kurativní opatření Mechanická ochrana Mechanická ochrana spočívá jednak v štěpkování nebo pálení napadeného těžebního odpadu nehroubí , v odvozu napadeného dříví z lesa v případě vrcholových partií kmenů v odkorňování napadeného dřeva kmenů a ve využití lapáků. Všechna opatření budou účinná okamžikem jejich uveřejnění na úřední desce Ministerstva zemědělství. O mladé borovice je nutné pečovat a chránit je před zvířaty a slunečním světlem. Nejhojnějším a poměrně málo známým druhem, zjištěným na většině lokalit včetně Bystřičky na Vsetínsku kromě Brna-Kociánky a Deštné v Orlických horách , byl 1,5-2,2 mm dlouhý lýkožrout lysý Pityophthorus glabratus. Denní objem asanovaného dříví není příliš vysoký, pohybuje se kolem jednotek m 3 závisí nejen na objemu asanovaného kmene, ale také na jeho zavětvení, kvalitě odvětvení, zaschnutí kůry apod.

Next

Na Třebíčsku hynou desetitisíce borovic. Zasychají na stojato

Kůrovec borovice

Došlo k prvnímu rozsáhlému poškození porostů suchem. S tou chemií máte naprostou pravdu. . Jenom se trochu zatáhne obloha a už jsou z toho deprimovaní. Pán to určitě myslí dobře a taky má v některých věcech pravdu, ale jak sám říká, je to laik.

Next

Atlas poškození dřevin

Kůrovec borovice

Takové druhy mohou být nebezpečné přenosem např. Využíváme horní partii lapáků určených k lákání lýkožrouta smrkového. Kmeny je nutné odkornit celoplošně, tzn. Ve všech vyšetřovaných výsadbách borovice černé v Brně byly běžně nalézány larvy křováka Magdalis rufa Germ. Toto pojetí, které je všeobecně známo, je nejvíce akcentováno v Polsku, kde se prakticky používá permanentně rozdělení na primární a sekundární škůdce 1 , zatímco u nás, ale i v dalších zemích se používá spíše členění dle způsobu poškození např. Veškeré pracovní síly chceme soustředit na vyhledávání a těžbu kůrovcových stromů. V případě, že dochází pouze ke zkracování dodaných sortimentů, dochází k většímu či menšímu poškození kůry díky podávacímu zařízení a tím i k relativně vysoké mortalitě dospělých brouků u larev je v důsledku poškození kůry a následnému rychlému vysychání úmrtnost ještě vyšší.

Next

Které jehliènany nenapadá kùrovec?

Kůrovec borovice

Na vytvoření tohoto článku se podílelo 9 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Narušená vodní a související živinová bilance dřevin způsobená přísušky, se nejškodlivěji projevuje na mladých výsadbách, které jsou k silnému deficitu fyziologicky přístupné vody nejméně adaptabilní. . A buď k tomu dojde přirozeně náletem z okolních stromu, nebo se to musí udělat uměle. . Podkorní brouci se na jižní Moravě rozšířili hlavně kvůli extrémnímu suchu, které v posledních letech panuje a v němž se kůrovci rychle a spokojeně množí, klidně i třikrát do roka.

Next

Jak pěstovat borovice

Kůrovec borovice

Na les je vidět celý rok, řepka kvete 3 týdny. Duháci jsou sociální subkultura a politická strana s velkým vlivem, ikdyž se tváří jako chudáčci s turistickými batohy a láskou ke všemu živému, což se ovšem velmi dobré maskování!!! Jižní Moravu zasáhla zatím největší kůrovcová kalamita v období let 1993 až 1997. Kvůli suchu loni porosty hynuly hromadně. Znamená to sice zvýšení nákladů a snížení výkonu těžebního , ale z pohledu ochrany lesa jde o velmi efektivní metodu. Polomy byly a jsou stále nejčastěji uváděny jako základní predispoziční faktor pro vznik kůrovcových kalamit. Zajímavé je, že mladé borovice černé na bohatých stanovištích snášejí přísušky často hůře než stejně staré domácí borovice lesní P.

Next

Kůrovcem napadený strom nelze zachránit. Jak ochránit napadené dříví?

Kůrovec borovice

Použijte vodu o pokojové teplotě. Kupte si hnojivo, které vám doporučí v zahradnictví a řiďte se doporučeným dávkováním. Ve stresovaných dřevinách brzy převládly respirační procesy nad anabolickými, což se projevilo náhlým prosvětlováním korun a jednotlivým ojediněle i skupinovým odumíráním. . Toto opatření povede například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech. Lze to zdokumentovat i v našich podmínkách, konkrétně z oblasti jižních Čech, Krušných hor a Šumavy, z 80.

Next

Na Třebíčsku hynou desetitisíce borovic. Zasychají na stojato

Kůrovec borovice

Největší náš druh lýkožroutit borový I. Výstupem je mapa s lokalizací jednotlivých ploch s informací o kumulované výši odchytu a graf průběhu rojení pro každou lokalitu. Z důležitějších rodů: Crypturgus Er. Zasaďte semena do květináče a použijte hlínu určenou pro borovice. Záď krovek a přední okraj štítu jsou zaoblené.

Next