Läsförståelse texter. LegiLexi

Nationellt prov information

Läsförståelse texter

Jag berättar att vi kallar det att läsa på raderna när svaren finns i texten Kan jag inte hitta svaret i texten utan måste dra en slutsats utifrån de ledtrådar som ges berättar jag för eleverna vilka ledtrådar jag använder och hur jag kommer fram till svaret. Jag samlade de på mattan på golvet och frågade vad de lärt sig. När eleverna dokumenterar vad de redan Vet och vad de Lärt sig reflekterar de över sitt kunnande och lärande. När jag kommer till den sista frågan berättar jag att här kan vi överhuvudtaget inte hitta några svar i texten utan här handlar det om mig och dig. Möjligheten att vid bedömning bortse från enstaka delar av kunskapskraven gäller enbart för betygssättning av hela kursen Skollagen kap. J ag berättar att vi kallar det att läsa mellan raderna när vi måste använda ledtrådar och dra slutsatser för att komma fram till svaret. Pedagogen skrev vad som var typiskt förr i ena cirkeln i Venn-diagrammet och hur det ser ut i dag i det andra.

Next

Texter, läsförståelse och…

Läsförståelse texter

De elever vars lösningar visas har gett sitt tillstånd till publiceringen på vår webbplats. En elev gjorde även en textkoppling till Emil i Lönneberga och pigan Lina. Framförandena med efterföljande klassrumssamtal utgör ett tillfälle för klassen att gemensamt bearbeta temat. I diagrammet med två cirklar kan två texter jämföras. Under läsningen Jag visar en av Franzens korta texter på smartboarden och läser den för eleverna. Att du också använder din erfarenhet och bakgrundskunskap om hur en faktatext brukar vara uppbyggd och vad du brukar få reda på genom att läsa en sådan text.

Next

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lektionsplanering

Läsförståelse texter

I nuläget följer det inte med några frågor eller liknande till texten, men du kan självklart göra dina egna frågor och använda texten i undervisningen! Att man oftast hade många barn och att man bodde tillsammans med sin mormor och morfar. Uppgifterna är av olika slag, dels flervalsuppgifter, dels sådana som leder till elevproducerade svar av olika längd. Mamma har följt honom till tåget i Kristianstad och mormor skall hämta honom vid tåget i Lund. Att ge eleverna möjlighet att analysera likheter och skillnader både i språklig struktur och språkbruk och att få insikten att detta varierar beroende på texttyp. Var beredda på att kort presentera gruppens sammanfattning för oss andra på lektionen i morgon. Detta läromedel har nu uppdaterats! Delprov B ska förberedas genom att eleverna får kort information om provets uppläggning och hur det bedöms samt råd inför provdagen. Till exempel vet elever olika mycket om ämnet redan innan de läser och har då lättare att förstå texten.

Next

Nationellt prov information

Läsförståelse texter

Haydee, som var Monte-Cristos fosterdotter, vittnade mot herr Morcef i riksdagen. Möjligheten att utveckla undervisningen gemensamt är en viktig del. När vi har arbetat oss igenom alla strategier grundligt är det dags att applicera vår kunskap på olika typer av texter. När Albert fick veta att hans pappa hade blivit dömd blev han arg och det var ett fruktansvärt slag för honom. En perfekt skrivuppgift som övar på att skriva just en recension. Exempel på dem stegen är att kolla i en ordbok med mera. Sedan står det att det finns tre sorters bin och efter det läser jag i rubrikerna och i bildrutan om arbetsbina, drönarna och drottningen.

Next

Texter, läsförståelse och…

Läsförståelse texter

Eleverna fick förutspå två och två och sedan lyfte vi några exempel i klassen. Under denna första lektion och även under den första veckan vi arbetar med Reportern är det jag som pedagog som visar var frågorna hör hemma någonstans. Första dagen i cellen grät Dantes mycket. Brodern förlorade tävlingen och bröt benet men för Elton var han ändå bäst i världen. Det är dessutom bra om man redan före läsningen läst igenom texten och valt ut vilka ord och begrepp som kan vara nya. Perfekt för att kort gå igenom vad ord är delvis uppbyggda av! Eleverna ska veta att en expertläsare använder alla fyra strategierna på ett flexibelt sätt. Bland annat hade vi artiklar som handlade om Sveriges senaste landskamp i herrfotboll mot Tyskland, hur viktigt det är med simkunnighet i ett land med mycket vatten och hur mobiltelefoner och ny teknik påverkar oss, bland annat i form av stress.

Next

LegiLexi

Läsförståelse texter

Genom att använda orden först, sedan och till sist visar jag att det finns en början, mitten och ett slut. Jag högläste texten ett litet stycke i taget och vi kunde konstatera att vi fick vissa saker bekräftade som vi redan visste och att vi faktiskt Lärde oss även nya saker. Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord. Jag upplevde detta som en mycket lyckad lektion med stor elevaktivitet. Modellen kan användas både i helklass och i smågrupper.

Next

LegiLexi

Läsförståelse texter

De filmade anförandena kan också användas för diskussioner med eleverna om det muntliga delprovet, men o bservera att inloggningsuppgifterna inte får delas ut till elever. Förutom allt detta hade vi vårt läxförhör som vi hade förberett oss så väl för. En dag besökte en inspektör Edmond Dantes i hans cell. De fick sammanfatta parvis och jag gick runt och lyssnade, stöttade vid behov. Nyckelorden skrivs upp på tavlan.

Next