Linguee suomi englanti. English

Englanti

Linguee suomi englanti

Siksi muistutamme, että henkilökohtaisia ja henkilökohtaisia tietojasi ei tule sisällyttää käännöksiin. Minua harmittaa jäsen Tannockin äskeinen puhe, jossa hän totesi, että pitkäkestoinen tulitauko olisi katastrofi. I deplore the language that Mr Tannock has just used, when he said that a long-term ceasefire would be a disaster. Tuhannet ihmiset ovat kiitollisia tästä. Tällä hetkellä meillä on 5729350 käännettyä lausetta Yhteistyö Auta meitä luomaan suurin suomi - englanti sanakirja verkossa.

Next

Linguee

Linguee suomi englanti

Glosbe on yhteistyöprojekti ja jokainen voi lisätä ja poistaa käännöksiä. By way of exception t o parag rap h 1 , Germany , Fra nce , Ita ly, the Netherlands and the United Kingdom may start the annual cross-sectional and longitudinal data collection in 2004, provided that they supply comparable data during the transition period for the indicators requested by the Commission in those fields where an open method of coordination has been agreed by the Council. Käännösmuisti Glosben sanakirjat ovat ainutlaatuisia. Kauniit sanat eivät kuitenkaan yksin riitä. A gateway to the world With our translation search, you can search translations from European institutions for words and expressions.

Next

Suomi

Linguee suomi englanti

On neuvostolle suureksi ansioksi, että aiempi protektionistinen puhe ei enää heitä varjoaan sen päätelmien ylle. Onko tehtyriippumattomia tutkimuksia siitä, mitkä ovat erillisten parlamentin istuntojen Strasbourgissa pitämisen todelliset ja täydelliset kustannukset, mukaan lukien Strasbourgin parlamenttirakennusten pääoma- ja ylläpitokulut, erityisjunien järjestämisen kustannukset, asiakirjojen siirtokulut sekä parlamentin jäsenten henkilökohtaisten avustajien ja yhteisön toimielinten sihteeristöissä työskentelevien virkamiesten matka - j a majoituskulut? Kuten tiedetä ä n , Saksa t o imii myös G8-maiden puheenjohtajana, ja nyt on käymässä selväksi, että energiasta, ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta on tulossa tärkeitä aiheita myös G8-maiden kokouksissa keskusteltaessa esimerkiksi suurimpien kuluttajamaiden Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. Matkustajien olisi ainakin saatava täysi hyvitys, ellei tosiasiallista korvausta, lentoasemamaksuista lennon peruuntuessa. Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva hyvitys kasvaa kuitenkin merkittävästi seuraavien vuosien aikana, ja köyhimpien jäsenvaltioiden on maksettava siitä. The diagram shows the current total size of all JavaScript files against the prospective JavaScript size after its minification and compression. Se tekee sanakirjastamme suomi-englanti realistisen, koska sen ovat luoneet äidinkieltään päivittäin käyttävät ihmiset. Lewis v Council General Assembly of officials, not only to establish a new of the European Union and Commission of the European electoral office but also to fix the date for the new ballot.

Next

in englanti

Linguee suomi englanti

Ostaja maksaa postikulut Käännökset - Sanakirja - Elektroniikka, Energiatekniikka, Ajoneuvotekniikka, Koestustekniikka, Erikoiskoneiden ja -laitteistojen rakennus, Pakkaustekniikk Suomen sanakirja ja hakukone yli 200 000 000 esimerkkilauseella ihmiskääntäjiltä. Glosbe on tuhansien sanakirjojen koti. However, our Irish colleagues have a true talent for promoting understanding — except, of course, w he r e English r u gby is concerned — and we hope that their diligent efforts will bear fruit and that the presidency report to the European Council will be able to conclude that all delegations are disposed to sign the constitutional treaty before the European elections. Haacht huomauttaa kuitenkin, e tt ä vähittäiskauppaketjut o v at pitkään painostaneet jakelijoita laskemaan tuotemerkkien hintoja ja että jakelijoiden tuotemerkeillä myytävän oluen hinnat ovat laskeneet voimakkaasti vuosina 1990—2000, kun Haachtin merkkioluiden hinnat ovat vastaavan ajanjakson aikana nousseet selvästi. It is bec ause there is such a great need for action in this area th at the German Presidency is t he first since 2002 to make childcare one of its priorities, and one important step towards the improved provision of childcare places was taken as long ago as 2002, when the Heads of State and Government, at the Barcelona European Council, resolved that the Member States would have to achieve a minimum provision level by 2010, with childcare available for at least 90% of children between the age of three and the age at which they are required to begin school, and for at least one-third of all children under the age of three years. Kaikkien komission esittämien ehdotusten jälkeen voin vain kuvitella päiväkodissa tai esikoulussa sellaisen tilanteen, jossa esiko ul u n opettaja y r ittää pysyä selvillä siitä, kuka lapsista on alle ja kuka yli kolmevuotias ja kuka saa pistää mitäkin suuhunsa kaikkien niiden kokeiden jälkeen, joita komissio yrittää ottaa esille. The chart above shows the difference between the size before and after optimization.

Next

Access contrata.gasnaturalfenosa.es Linguee

Linguee suomi englanti

Myyn tarpeettomana muuton alta pois. The same problem arises with the draft regulation on the Community patent: the Commission proposes that one of the working languages Frenc h, Ger man or English o f th e Eu ropean Patent Office should be used for the patent application and that the new Community patent should be valid once it has been granted and published in one of those three languages, with a translation of the conclusions in the other two. Jos sisältö, jonka käyttäjät ovat sisällyttänyt käännöksiin, on myös tekijänoikeuksien tai loukkausten jne. We found that 17% of them 2 requests were addressed to the original Fi. Mutta miksi tarvitsemme lauseen tai tekstin toisella kielellä? It also stresses the concurrent need to protect the procedure against abuse and to provide guarantees of compensation to the alleged debtor if his order turns out to be to be null and void. Yhteisöpatentin perustamiseen tähtäävässä ehdotuksessa kääntämisen kustannukset alenisivat noin 2 200 euroon, koska siinä ei edellytetä muita kuin patentin myöntämiseksi Münchenin yleissopimuksessa vaadittavia käännöksiä eli patentti myönnettäisiin ja julkaistaisiin yhdellä Euroopan patenttiviraston työkieli st ä englanti , r anska tai saksa ja patenttivaatimukset eli patentin se osa, jossa määritellään suojan laajuus käännettäisiin kahdelle muulle työkielelle. Hyvitys otettiin käyttöön yhteisessä maatalouspolitiikassa ilmenneiden tasapainottomuuksien takia.

Next

attendee

Linguee suomi englanti

Wikisanakirja on käyttäjille ilmainen Suomi - ranska Glosben ilmainen online-sanakirja. In support of its claims, the applicant argues that it became apparent from the audit carried out in June 2000 that certain personnel expenses, the travel a nd accommodation ex penses and the expenses in respect of consumables an d information technology were not justified and therefore could not be charged to the project. It lies approximately 4710 miles away from the server location Germany and such a long distance can negatively affect website speed, as it takes some time for data to travel back and forth between those places. Oikeudenkäyntiki el i : englanti h enkilöstökomitean Brysselin jaoston jäsenten vaihtamiseksi edellä mainittujen sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti ja katsonut, että 9. Generally speaking, the eLearning initiative will exploit and increase the potential of European programmes by defining, testing and validating the virtual areas of Socrates Comenius, Erasmus, Minerva, Lingua, Grundtvig , Youth and Leonardo da Vinci on the Internet whereby e ach lear ne r, teacher, t ra iner , bu sinessman, can find contacts and get descriptions of projects, summaries, material, on the basis of which they can build up their own corpus of knowledge.

Next

Englanti

Linguee suomi englanti

Käännösmuisti Glosben sanakirjat ovat ainutlaatuisia. Se mahdollistaa käännöksen monien suosittujen vieraiden kielten, kuten englannin ja suomen, ja monien etnisten kielten välillä, joita ei yleisesti käytetä maailmassa. Internetin asiantuntija ja osaava kieli-, kieli-, yritys-. Oikeudenkäyntiki el i : saksa J ä senvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21. Julkisilla hankinnoilla on suunnaton vaikutusvalta - 15 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. The rebate was introduced because of imbalances in the workings of the common agricultural policy. Sama ongelma esiintyy yhteisöpatenttia koskevassa asetusehdotuksessa, jossa komissio esittää, että patenttihakemukset tulisi laatia käyttäen jotakin Euroopan patenttiviraston kolmesta työkieles tä englanti , r anska tai saksa ja että uusi yhteisöpatentti tulisi voimaan kun se on annettu ja julkaistu jollakin edellä mainitulla kielellä ja sen päätelmät on käännetty kahdelle muulle kielelle.

Next