Psykolog kristiansand. Priser

DPS Solvang

Psykolog kristiansand

Kjenner ingenting — nummen Andre ganger er det tanker: Jeg er for stygg. Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen. Og hva skal til for at du kan ta i mot tilbakemeldinger uten å gå i forsvar eller angrep? Da han avsluttet og takket for seg summet det i auditoriet;» å nei er det slutt alt — vi vil høre mer…» Jeg slutter meg til alle gode tilbakemeldinger medarbeidere gav i etterkant, og kan absolutt anbefale Tor Åge. . Som ansatt på Sørlandet sykehus har jeg jobbet med utredning og behandling av ulike former for lidelser, og jeg har jobbet med barn, unge og voksne. Mange har brukt trekuler som leketøy som barn, og ulike kulturer har også gitt trekuler symbolsk mening som gjenfødelse, endring, anerkjennelse og hjelp til å holde fokus.

Next

Psykolog i Kristiansand

Psykolog kristiansand

I møtet her og nå, vil vi kunne ha fokus på både fortid, nåtid og fremtid som grunnlag for endring i livssituasjonen. Noen ganger kan det være godt å snakke med en profesjonell samtalepartner, enten man befinner seg i en spesielt krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer eller ønsker å bli bedre kjent med seg selv. Metoden tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå med den erkjennelse at fortiden er forbi og fremtiden enda ikke her. Vi svarer deg som oftest innen en uke. Gjenstående tegn: 255 Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre.

Next

Gestaltakademiet

Psykolog kristiansand

Et foredrag om et helsefremmende arbeidsmiljø og et liv i balanse. Over en tidel har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Drop-in kurset til Rask psykisk helsehjelp har til hensikt å gi deltakerne kunnskap og kjennskap til kognitiv metode, lære verktøy man selv kan bruke, samt lære mer om depresjon, angst, søvn og arbeid og selvhevdelse — hva det er, og hva man kan gjøre for å hjelpe seg selv. Tilbudet er ment å forhindre lengre ventetid for mer avgrensede problemstillinger som kan behjelpes i løpet av 1-3 samtaler. Jeg har bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, samt erfaring med klinisk arbeid med voksne, rusproblematikk, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Jeg har erfaring fra offentlig psykisk helsevern hvor jeg har arbeidet i spesialisthelsetjenesten både for voksne og barn.

Next

Agder Psykologsenter

Psykolog kristiansand

Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen. Som psykolog jobber jeg fleksibelt i forhold til tilnærming for å tilpasse behandlingen til den enkeltes behov og utfordringer. Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. Tillit, trygghet, og betydningen av gode relasjoner gjennom livet, er sentralt i min praksis. Oppsøk for å finne den du leter etter. Vi har videreutdanninger innen blant annet dynamisk, kognitiv, systemisk og familiebasert terapi. Symptomene kan oppleves som å ha samlet seg opp over tid eller de kan ha startet mer akutt i forbindelse med f.

Next

Gestaltakademiet

Psykolog kristiansand

Jeg er spesialist i klinisk barne -og ungdomspsykologi fra 2013. Hva kjennetegner et helsefremmende arbeidsmiljø? Jeg har erfaring fra psykisk helsevern; spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Han var meget god til å sette vanlige ord på vanskelige ting. Med faglig forankring viste de til egne erfaringer og delte historier som fikk oss alle til å reflektere og øke vår bevissthet om kommunikasjonens betydning. Jeg har en 2 årig videreutdanning i kognitiv terapi.

Next

Psykolog i Kristiansand

Psykolog kristiansand

Jeg anbefaler Tor Åge både som foredragsholder og som fasilitator i endringsprosesser. Søvnproblemer Rundt hver tredje voksne person har søvnplager av og til. Politiet er i endring, og det er en god del usikkerhet knyttet til dette. . Som oftest krever forsikringsselskapene en legehenvisning for å dekke utgiftene for konsultasjoner hos psykolog. Videre vil vi søke å finne sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd.

Next