Radola gajda. Gajda, Radola : G

Moje paměti

Radola gajda

Dutov , ale též s náčelníkem generálního štábu gen. Po vypuknutí války se Zorka Geidlová přestěhovala k tchánovi do Kyjova. Do hodnosti plukovníka byl Gajda povýšen 2. Úspěch Západní armády byl nepředvídaný - v bojích před Ufou defacto zlikvidovala bolševickou 5. Důležitým bodem Gajdova života je ale především nástup na vojnu v roce 1910 jakožto jednoroční dobrovolník, kdy se projevila jeho vojenská zapálenost, kterou zdědil po otci. Ve volbách konaných dne 19. .

Next

Radola Gajda — Wikipedia Republished // WIKI 2

Radola gajda

Mezi vojáky se množily případy nekázně, proti nimž Gajda tvrdě zasahoval. Po osvobození byl zatčen a v rámci retribučního soudnictví roku 1947 postaven před Národní soud. Po ukončení školy jej pověřili velením 11. On 20 March 1926 he became Acting Chief of the General Staff. Veržbického, Jekaterinská divize horských střelců gen. This was an attempt on the part of 70 to 80 local fascists to overthrow the government by means of a military. Gajda tam byl nadšeně přivítán a vedle čestné zlaté šavle dostal dárek praktičtější - dvě těžké houfnice a dva lehké kanóny s municí.

Next

VHU PRAHA

Radola gajda

In November 1920 he was sent to study military theory at the École supérieure de guerre in. . Czechoslovak soldiers quickly occupied large tracts of the railway east of the. He was investigated by the but avoided imprisonment. Až do konce listopadu 1919, kdy odešel z Ruska, bojoval proti bolševikům, ale vítězství tamní revoluce nemohl, stejně jako nepočetná Kolčakova armáda, zabránit více podrobnosti na stránce. Po počátečních neúspěších Rudá armáda zastavila postup armády na Donu, potlačila povstání eserů a zaútočila proti čs. After the Gajda, as a gesture of defiance, returned all French and British honors and medals.

Next

VHU PRAHA

Radola gajda

Initially he was absolved of wrongdoing but after political pressure the verdict was revised. . Očekávaná návštěva ministra vojenství čs. This contributed to his conflict with , who wanted the Legions to stay in the. Jeho kritici tvrdili, že se pak vyučil drogistou, on trval na tom, že vystudoval vyšší gymnázium v Kotoru, maturitu měl složit až roku 1921 ve švýcarském Lausanne a následně získat titul zemědělského inženýra v Paříži, za současného studia na francouzské vysoké válečné škole.

Next

Radola Gajda Net Worth, Biography, Age, Height, Dating, Wiki!

Radola gajda

On 20 March 1926 he became Acting Chief of the General Staff. After the Gajda, as a gesture of defiance, returned all French and British honors and medals. Další informace jsou uvedeny na stránce. O rok později se mu podařilo u Višegradu dezertovat k černohorské armádě, kde si změnil jméno. Tvrdil sice, že gymnázium vystudoval, ale ve skutečnosti úspěšně absolvoval jen I. Vladivostocký protikolčakovský puč, připravený esery a obecně levicí, vypukl 17. All net worths are fact-checked and confirmed by our users.

Next

Vzestup a pád Radoly Gajdy: Smutná postava české historie navždy spojená s fašismem

Radola gajda

Citace : Na lednové konferenci Kolčakova generálního štábu se jednak seznámil s veliteli dalších dvou armád - Západní gen. Důstojnické hodnosti: Officer Ranks: 01. V té době obdržel telegram z Moskvy od tam bolševiky internovaného P. Poté byl převelen do Prahy a byl jmenován prvním zástupcem náčelníka Hlavního štábu československé branné moci. Lebeděva, velitelů podřízených armád - Gajdy, Chanžina a Dutova a jejich náčelníků štábů. Kadlecovi přinutil bolševiky vyklidit bez boje stanici Tajga, což vyvolalo útěk sovětů z Tomska, stotisícového centra oblasti.

Next

Gajda, Radola : G

Radola gajda

Sověti tím legiím vlastně vyhlásili válku a některé místní sověty se pokusily tento rozkaz splnit. Vznikaly tak někde i důstojnické prapory. V roce 1938 se tedy velice aktivně zapojil do obrany hranic Československa před nadcházející německou okupací. Vedle tohoto vagónu používal ještě čtyři další - dva pro automobily, jeden pro koně a jeden pro umělecké portréty - na jednom z nich byl zobrazen v životní velikosti, sedící na vraném koni. On 9 October 1922, he was given command of the 11th Division in ,. Tam zmařil Kolčakův pokus o jeho zatčení a pokračoval dále přes Tomsk, Krasnojarsk a Irkutsk, kde jednal s veliteli divizí čs. Jejich hlavní slabinou byla nepružnost štábů, podcenění protivníka a slabý důraz na mobilizaci sil, také nevhodná idea — návrat k monarchii příliš mnoho Rusů nelákal.

Next