Reiseregning 2020. burger

Bilgodtgjørelse

Reiseregning 2020

Årslønn dividert med 1687,5 timer stipulert tid. Feriepenger Det skal i utgangspunktet ikke beregnes feriepenger av bilgodtgjørelse, hverken av trekkfri eller trekkpliktig del. Men han stiller verken høye krav eller store forventninger til det, sier advokaten. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. E-tjenesten har ikke ønsket å kommentere saken. Leter du etter en lærerik, effektiv og brukervennlig måte å gjøre regnskapet selv på? Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. Alle frikjøpsordninger gjelder bare frikjøp innenfor 100 % stilling.

Next

Statens personalhåndbok 2020

Reiseregning 2020

Les også: Statens sats og skattefri sats Før 2016 var det slik at hvis arbeidsgiver brukte satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt på yrkesreiser. Fylkeslaget sender ut skjemaene i begynnelsen av hvert år siden % satsen for pensjonspremien endres. Tenk så over tiden de bruker på å føre reiseregninger. Det skal ikke føres i regnskapet, men kun kvitteringene som en gjeld til deg. Andre begreper som brukes ved utgiftsdekning når ansatte har brukt egen bil er kilometergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse.

Next

Statens personalhåndbok 2020

Reiseregning 2020

De tar bare bilde av kvitteringen, mens løsningen tolker dato, beløp og valuta. I denne sammenheng anses natt som tiden mellom klokken 22. Når ansatte bruker egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Skattedirektoratets reiseregler og satser på reiser i inn- og utland utgiftsgodtgjørelse Skattedirektoratet fastsetter hvert år regler og satser for hva som kan utbetales trekkfritt trekkfritt betyr at beløpet kan utbetales uten at det trekkes skatt av det til godtgjøring av utgifter i forbindelse med reisen. Det må fylles ut en kjøreoppgave pr. I tillegg kan det være smart å ha en løsning som kan ta bilde av kvitteringen, slik at hele reiseregningen kan gjøres papirløst.

Next

Nedlastingsside regneark ressurser

Reiseregning 2020

Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det trekkfritt. Statens reiseregulativ utgiftsgodtgjørelse Statens reiseregulativ er en avtale som i utgangspunktet bare gjelder for statsansatte. Det er utarbeidet et eget skjema på bokmål og nynorsk som skal brukes ved slikt utlån. Kontingentutbetalingen vil derfor bli lavere. En del private og offentlige bedrifter har imidlertid gjennom egne avtaler knyttet til disse reisereglene. Måltidstrekk Det skal gjøres trekk i diettgodtgjørelsen hvis ett eller flere måltider dekkes etter regning eller er påspandert.

Next

burger

Reiseregning 2020

Les også: Statens sats og skattefri sats Før 2016 var det slik at hvis arbeidsgiver brukte satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt på yrkesreiser. Videregående skoler i Viken Hva fortsetter med Viken? Statens satser for 2020 er ikke ferdig forhandlet ennå. Ansatte som har reise- og transportoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid vil normalt ikke ha merkostnader til kost i arbeidet, og har derfor ikke krav på dagdiett. Årslønn dividert med 1687,5 timer stipulert tid. Det er viktig å dokumentere reiser skikkelig, både for firmaets del og fordi Skatteetaten stiller krav til dokumentasjon.

Next

Kurs i Reiseregning 2020

Reiseregning 2020

Ansatte skal få veiledning og opplæring når det er nødvendig. Kredit 1920 bankinnskudd Debet 7140 reiseutgifter ikke oppgavepliktig. Dataene sendes automatisk økonomisystemet via lønnssystemet — eventuelt direkte til økonomisystemet. Skattedirektoratets reiseregler og satser på reiser i inn- og utland utgiftsgodtgjørelse Skattedirektoratet fastsetter hvert år regler og satser for hva som kan utbetales trekkfritt trekkfritt betyr at beløpet kan utbetales uten at det trekkes skatt av det til godtgjøring av utgifter i forbindelse med reisen. Utbetaling til personer med organisasjonsnummer. Hvordan bokfører jeg flybillett kostnader billetten er til utlandet og det er ikke noe mva på kvittering. Varighet 2 dager fra kl.

Next

Gratis mal for reiseregning

Reiseregning 2020

For at reisen skal anses som en reise med overnatting må den ansatte tilbringe mer enn fem timer av natten utenfor hjemmet. Bompenger kan utbetales uten at det foreligger kvittering, men må da dokumenteres med en. Da må holdingselskapet betale meg matkostnader først og så føre dette som i spørsmål 1? Ved å delta på vårt kurs, blir du oppdatert på de nye reglene for dekning av ansattes reiseutgifter. Arbeidsgivere som følger statens satser må derfor følge satsene for 2019 inntil videre. Det stilles en del krav til reiseregningen, som må følges dersom man skal kunne utbetale reisegodtgjørelse trekk- og avgiftsfritt. For de ansatte kan denne tiden både skape frustrasjon, og er dårlig utnyttelse av ressurser. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren har merkostnader til kost i forbindelse med reisen.

Next

Kurs: Reiseregninger

Reiseregning 2020

Det vil si at hvis oppfylt så kan kr 3,50 per kjørte kilometer utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk. Ansattes krav på bilgodtgjørelse vil derfor avhenge av hvilken forpliktelse arbeidsgiver har påtatt seg i de tilfeller man ikke er bundet av tariffavtale. Jeg har lagt inn eksempeldata for å vise summeringer og bruk. Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen Kjøring med andre transportmidler etter statens særavtaler er skattefritt når man følger statens satser. Men når du er på reise skal du også ha med et skjema ark som beskriver formål med reisen osv. Da vil det ikke være et trekkpliktig overskudd. Reiseregningen du laster ned vil inneholde disse eksempelfeltene som du naturligvis skal slette når du tar den i bruk for din virksomhet.

Next