Schoolsoft svalöv. Svalövs Montessoriförskola

Förskola

Schoolsoft svalöv

Svalöfs gymnasium finns vackert belägen mitt i byn samtidigt som många gymnasieungdomar också söker sig, genom Skånes frisöksavtal, till andra kommuners gymnasier för att studera på den utbildning som passar just dem bäst. Billeshögsskolan är en F-6 skola. Verksamheten är i huvudsak indelad i småbarnsavdelning och syskonavdelning och omfattar barn i ålder från 1 till 5 år. Alla ska inkluderas, alla ska nå sin fulla potential. Hälsoprofilen genomsyrar all vår verksamhet! Lunnaskolan ligger i Kågeröd vid foten av Söderåsen. Välkommen hälsar förskolechef Maria Jarvi med personal.

Next

Lunnaskolan

Schoolsoft svalöv

Lunnaskolans fritidshem har öppet mellan kl 06. Här går drygt 200 elever från Billeberga- och Tågarpsområdet. Skolan är organiserad i fem arbetslag för en bättre trygghet och trivsel. Vår utmaning: Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande och positiv kultur i alla delar av våra verksamheter. Vi strävar efter att rusta varje barn och elev med kunskap och självförtroende i en miljö, där vi samarbetar och tar hand om varandra. Svalövs Montessoriförskola Bleckblåsaregatan, 268 32 Svalöv 0418-663500 Typ av skola Förskola Beskrivning 1 småbarnsavdelning, 2 syskonavdelningar. Våra pedagoger arbetar kontinuerligt för att individuella kunskapsbehov ska få rum hos oss.

Next

Billeshögsskolan

Schoolsoft svalöv

Meningsfull framtid: Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro. Eget kök och fantastisk utemiljö. Basämnen som engelska, svenska och matematik får stort utrymme i vår undervisning, ämnena har en utökad timplan och vi har även rent engelskspråkiga avdelningar i våra förskolor. Här arbetar förskollärare och barnskötare med eller utan påbyggnad av montessoriutbildning. Fotbollsakademins elever får vid ett antal tillfällen i veckan specialiserad fotbollsträning som en del av studierna. Strategiska mål för Svalövs förskolor och skolor Dina drömmar: Vi möter dig med positiva förväntningar och bejakar dina drömmar. Som elev på Lunnaskolan utbildas du av engagerade och erfarna pedagoger.

Next

Lunnaskolan

Schoolsoft svalöv

Det innebär att skolan erbjuder en fotbollsinriktning där du kombinerar studier med träning. De vuxna ser alla elever som sitt ansvar och på så vis blir alla sedda. Svalövs Montessoriförskola En varm och charmig förskola med fantastisk utemiljö. Var ute i god tid för att få plats på Svalövs absolut bästa förskola. Skolan är liten och miljön är lugn. Vi vill att Svalövs förskolor och skolor ska andas humanism och framtidstro.

Next

Svalövs Montessoriförskola

Schoolsoft svalöv

Skolan har behörig och kompetent personal med olika utbildningar för att möta barnens olika behov. Frukost serveras i matsalen mellan 07. I Svalövs kommun samsas nio kommunala förskolor och sex grundskolor med tre fristående förskolor och två grundskolor, Blichers friskola och Svalövs Montessoriskola. Det råder bra sammanhållning och gemenskap på skolan. Naturligtvis tar vi också tillvara på våra fantastiska omgivningar i vår strävan att få varje barn att utvecklas efter sina förutsättningar.

Next

Linåkerskolan

Schoolsoft svalöv

Då är Linåkerskolan ett val för dig! Lokalerna är fina och fräscha och vi arbetar med modern teknik så väl som beprövade metoder. Lunnaskolan är en F-6 skola och har cirka 225 elever varav cirka 100 går på fritids. Det är vår förhoppning att tiden i förskolan och skolan ska vara en lärorik, rolig och lustfylld upplevelse. Under skolans tak finns också Kågeröds bibliotek som dels är ett skolbibliotek och dels ett folkbibliotek för ortens invånare. Grundtanken är att ge talangfulla ungdomar ökade möjligheter att klara skolan och samtidigt utvecklas som fotbollsspelare.

Next

Billeshögsskolan

Schoolsoft svalöv

För att komma in på akademin krävs ett fotbollsintresse och en ambition att vilja träna på skoltid samt en inre drivkraft till utveckling. Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte. Välkommen till Olympen skolor Olympens skolor har ett tydligt fokus på hälsa, individuellt lärande och språk. Att ställa sitt barn i kö gör man. Lugn, trygg och inspirerande verksamhet där varje barn får utvecklas i sin egen takt. .

Next