Skeidar åssiden. JYSK

Drammen

Skeidar åssiden

Drammen er tradisjonelt en industriby; 1980 var 27 % av de yrkesaktive sysselsatt i industri mot 21 % for landet som helhet. I den delen av tettstedet som ligger i Drammen kommune er befolkningstettheten 2 816 innbyggere per kvadratkilometer. Kulturhuset er en restaurert og ombygget papirfabrikk ved siden av høyskolen som huser mange forskjellige kulturaktører. Trelasthandleren , som var den første formann i , flyttet Gutzeit-imperiet over fjorden til , og overtok Drammens posisjon som den ledende utførselshavnen for trelast. Første trinn ferdig 2011, mens andre byggetrinn skal fullføres i 2012. I samarbeid mellom berørte kommuner, Miljøverndepartementet og fylket kom de store tiltakspakkene «Kloakkrammeplanen» og «Miljøpakke Drammen» på plass i 1986. Det er nå badevannskvalitet i elva, og den er igjen en av Norges beste lakseelver.

Next

JYSK

Skeidar åssiden

Den svenske arkitekten , som hadde tegnet Stortingsbygningen, fikk tegne Børsen 1868—70 og Drammens teater 1869—70. Løsmassene på dalbunnen består av og elveavsetninger, mens dalsidene dekkes av og der hvor ikke fast fjell er synlig. Det kom gasslykter i gatene. Planleggerne utlyste arkitektkonkurranser for de viktigste bygningene omkring og i nærheten av byens store nye torg. Drammen har i dag et variert næringsliv, uten avhengighet av noen få enkeltnæringer eller bedrifter. Elva ble renset, frigjort for nyttelast og tilrettelagt for rekreasjon.

Next

Møbelringen Drammen, Ingeniør Rybergs gate 110

Skeidar åssiden

Ca 28 prosent av Drammen kommunes før sammenslåing befolkning har innvandrerbakgrunn. Byplanleggerne tenkte langsiktig, de tenkte at stigende tomtepriser etter hvert gjøre det ulønnsomt å bygge annet enn murhus i flere etasjer. Rådhusbygningen er nå satt i stand og restaureringsarbeidet ble prisbelønnet 1987. Foto: Petter Ulleland Idékonkurransen Drømmen om Drammen i 1987 ble det idémessige fundamentet for forandringene som skulle komme. Drafn har 19 norgesmesterskap i denne grenen, og kan skryte av olympiske medaljer Thorleif Haug, hopp, langrenn og kombinert og verdensmesterskap Hans Bjørnstad, hopp.

Next

Bilhuset Øst

Skeidar åssiden

I tillegg ligger to mindre stasjoner i byen: og. Det vil si at alle de som søkte ved hovedopptaket fikk plass. Den kommer ut hver onsdag i 40. Drammen har satset på å tilrettelegge for alternativer til privatbilen. Tendensen til å bygge offentlige institusjoner fortsatte utover 1900-tallet. Olavs gate, Erik Børresens allé og Losjeplassen er slike branngater. Byens største helseinstitusjon er , som eies av helseforetak.

Next

Møbler og interiør for deg

Skeidar åssiden

Drammen ble bynavn da Bragernes og Strømsø ble slått sammen til kjøpstad 1811. Undersøkelsen viser en positiv tendens ved at omdømmet blir bedre for hvert år. Kommunen har i tillegg et annet stort tettsted, Konnerud med 10 314 innbyggere. På — Drammen kunnskapspark ligger blant annet , og. Den ligger på Bragernes torv er byens største kirke. Frelsesarmeen driver sin virksomhet sentralt på Bragernes.

Next

Skeidar Drammen AS

Skeidar åssiden

Etter 1970 var privatbilen definitivt et allemannseie, og bysentrum ble oppsplittet av trafikkårer med kaos i rushtrafikken som resultat. Ved Strømsø Torg ligger tidligere Norges Banks filial 1840—42 , fredet 1967. På toppen er det storslått utsikt over Drammen og Drammensfjorden, med turløyper sommer og vinter. Konnerud Baptistmenighet ble stiftet i 1984. Neste gang vi med sikkerhet hører om Drammensregionen, er fra vikingtiden under navnet Dramn eller Drofn, norrønt ord som kan betyr «bølger». Han ble senere skytshelgen for og har siden middelalderen vært avbildet på byens. Flere andre ekspressbusser stopper også ved Bangeløkka i Drammen.

Next

Bilhuset Øst

Skeidar åssiden

Regionen er nå en av de raskest voksende i landet. Det har blitt lagt stor vekt på å bevare og utvikle torget til et moderne byrom. Havna er knutepunkt sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil. Du kan med å utvide den. En av Drammens største severdigheter, Spiralen, går fra bysenteret i tunnel opp til Bragernesåsen. Kan du ikke hente bilen selv kan vi selvfølgelig ordne med transport til din adresse. Drammen blir vanligvis tolket som en avledning av norrønt draf, 'grums, smått avfall', og samme ord som drǫfn i norrøn poesi, 'bølge'; navnet Drammen kan da bety 'den bølgende' eller 'den som har uklart vann'.

Next