Solna stad infomentor. Lärplattform Infomentor

Kontakta oss

Solna stad infomentor

Vi hoppas att ni ska uppleva att vårt nya gränssnitt är både enklare, tydligare, bättre och till och med lite roligare! Som ledningsstöd kommer du att arbeta med allt inom skola förekommande administration samt ansvara för att samordna skolans samverkan med andra stödresurser inom Solna stad. Den röda symbolen innebär att eleven behöver extra stöd för att uppfylla kunskapskravet. När du får plats på en förskola kan du välja om du vill acceptera platsen, avstå eller stå kvar i kön. Här finns cirka 125 gravar som gör gravfältet till ett av kommunens största. Utvecklingssamtal Denna box syns enbart för elever som är över 18 år och vårdnadshavare samt visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal.

Next

Solna stad

Solna stad infomentor

Störst vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten. Extra punkter vid samma tillfälle kostar 591,25 kr styck inklusive moms. Vi arbetar i ämneslag och arbetslag. Arkiverad från den 19 juni 2018. Utvecklingssamtal Denna box syns enbart för elever som är över 18 år och vårdnadshavare samt visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal. Här hittar du information om att ansöka till skolan. Vi ser då gärna att du talar om vad ditt ärende gäller och lämnar telefonnummer och e-postadress.

Next

InfoMentor för vårdnadshavare

Solna stad infomentor

Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1—3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Blogg Här kan både elev och vårdnadshavare läsa lärarens inlägg och som elev kan du även kommentera inläggen. Vad intyget ska innehålla kan du läsa om i Skolgång i annan kommun Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via Kontaktcenter Skolgång i fristående verksamhet Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet i hemkommunen eller i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via Kontaktcenter. Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för respektive kurs och arbetar vidare mot nästa nivå. Om du söker betyg från komvux, kontakta Kunskapsparken på telefon 08- 579 213 63 eller 08- 579 213 58.

Next

Felanmälan

Solna stad infomentor

Kalender Här finns skolans kalender med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller nationella prov. I samband med denna förbättring har vi passat på att göra en uppfräschning av utseendet. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på solna. Du registrerar själv ny eller förändrad inkomst före skatt i e-tjänsten för barnomsorgsval. Du ansöker om ersättningen och köper din biljett själv.

Next

Kontakta oss

Solna stad infomentor

Barn har rätt till båda sina föräldrar, även om ni inte lever tillsammans. Det är viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans hittar lösningar som blir bra för barnen. Vad intyget ska innehålla kan du läsa om i Skolgång i annan kommun Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via Kontaktcenter Skolgång i fristående verksamhet Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet i hemkommunen eller i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via Kontaktcenter. Tjänsten passar dig som tycker om att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, är en fena på service och trivs med att arbeta tillsammans med människor. Om ett kunskapskrav inte är bedömt med en symbol innebär det att kunskapskravet ännu inte behandlats i undervisningen.

Next

Felanmälan

Solna stad infomentor

Det är viktigt för att i så stor utsträckning som möjligt kunna få erbjudande om plats i en skola du önskar. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon som är folkbokförda på samma adress. Här kan du ladda ner en pdf med frågor och svar för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Observera att detta är en mall och den behöver därför kompletteras med information från just din skola. Kunskapsrum Här syns de kunskapsrum som eleven har tillgång till och här samlar läraren all information till under-visningen. Största skolan är Helenelundsskolan som har cirka 780 elever. Utan registrerade inkomstuppgifter debiteras du den högsta avgiften.

Next

Sollentuna kommun

Solna stad infomentor

När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Schema Här syns elevens schema och man kan enkelt välja t ex vilken dag eller vecka man vill titta på. Arkiverad från den 14 oktober 2013. När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Läsningen är något vi prioriterar och satsar på i alla åldrar och i alla verksamheter på skolan. Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för år 3, år 6 eller år 9 och arbetar vidare mot nästa nivå. Kötiden räknas från det datum då ansökan inkommit men tidigast tre månader efter barnets födelsedatum.

Next