Stockholm min barnomsorg. E

Sköndalsskolan

Stockholm min barnomsorg

Dessa verksamheter är markerade med ett F i e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg. Med ett e-legitimationskonto kan du använda alla e-tjänster, medan du med ett lösenordskonto bara kommer åt vissa e-tjänster. Mer information finns att läsa på Stockholm stads webbplats. Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare. Du kan få erbjudande om plats i augusti redan i början på året. När du som vårdnadshavare ansökt om plats hanterar du erbjudande och uppsägning av plats på fritids genom e-tjänsten Min barnomsorg.

Next

Kötid och erbjudande om plats på förskola

Stockholm min barnomsorg

Oavsett vilken förskola eller pedagogisk omsorg du väljer följer de skollagen och är godkända av Stockholms stad. Flytta och byt förskola Om du vill byta förskola, till exempel i samband med en flytt, ska du göra ansökan i e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg. Om du behöver svara via svarsblankett, hör av dig till Kontaktcenter. Skicka blanketten till stadens Kontaktcenter, adressen hittar du på blanketten. Ett sätt är att kontakta intressanta förskolor och se om du kan besöka dem. Fristående förskola eller pedagogisk omsorg Kontakta barnets nuvarande förskola och den nya kommunen så fort som möjligt när du vet att barnet ska flytta. Ibland kan du själv behöva stöd.

Next

Förskola

Stockholm min barnomsorg

Mina uppgifter I en del av Mina sidor, kan du registrera uppgifter om dig själv såsom adress, e-postadress och telefonnummer. Tänk på att platsgarantin inte gäller om du bara väljer verksamheter markerade med F i e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Fristående och kommunala skolor kan ha olika datum för loven och terminernas första och sista dag. Om plats inte kan erbjudas där barnet står i kö, erbjuds plats så nära hemmet som möjligt, i det stadsdelsområde där barnet är folkbokfört.

Next

E

Stockholm min barnomsorg

Exempel: du gör ansökan i januari, då blir din platsgaranti i april. Säg upp förskoleplats Vill du säga upp din plats eller byta förskola? Platsgaranti gäller om du gör ansökan innan du flyttar. Ansök och följ din ansökan Ansök till förskola eller pedagogisk omsorg via e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg. Fristående förskolor med en egen köhantering kan ha andra krav på svarstid. Flest platser i augusti Det finns flest lediga platser i augusti, då många barn lämnar förskolan för att börja skolan. Om du ändrar din ansökan, genom att lägga till ett nytt val, blir ködatumet för det nya valet det datum du gör ändringen.

Next

Min Barnomsorg

Stockholm min barnomsorg

Om du behöver svara via svarsblankett, hör av dig till Kontaktcenter. Support för vårdnadshavare: Telefon: 08-508 115 52 E-post: , S E-tjänsten Söka skola Mellan 15 januari och 15 februari kan du som vårdnadshavare själv välja skola. Tacka ja eller nej Du får erbjudande om plats via mejl och sms. Du ansöker om skolplacering via e-tjänst eller blankett för förskoleklass och årskurserna 1-9. Du har rätt att behålla din nuvarande plats. Erbjudanden om plats till dessa hanteras av stadsdelsförvaltningarna. Har du frågor eller behöver hjälp, hör av dig till Kontaktcenter.

Next

Säg upp förskoleplats eller byt förskola

Stockholm min barnomsorg

Ditt barn erbjuds plats på förskola eller pedagogisk omsorg baserat på stadens kö- och intagningsregler, ditt önskade startdatum och ditt barns plats i kön. När ditt barn fått plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift. Det första året går ditt barn i förskoleklass. Ditt barn behåller sin nuvarande plats till dess en plats erbjuds i stadsdelen du flyttar till. Information om att ansöka skola via E-tjänst till barnomsorg Du ansöker om plats på fritidshem och fritidsklubb genom att lämna en ansökningsblankett till skolan. Gör du en helt ny ansökan så skrivs den tidigare ansökan över och då får alla val nya ködatum.

Next

Grundskola

Stockholm min barnomsorg

Platsgarantin gäller i första hand till de verksamheter där du valt att stå i kö. Tänk på, att om du bara väljer verksamheter markerade med ett F, så gäller inte platsgarantin. Platsgarantin gäller i första hand till de verksamheter du valt att stå i kö till. Din uppsägningstid är två månader. Om du tackar nej till ett erbjudande upphör platsgarantin att gälla, även om du står kvar i kön.

Next

Sök plats på förskolan

Stockholm min barnomsorg

Du kan önska om en plats längre fram i tiden. Avgiften beräknas på din inkomst och vilka utgifter du har. Öppen förskola — Kostnadsfri verksamhet dit du kan gå med ditt barn och träffa andra barn och vårdnadshavare. Om du inte fått ditt förstahandsval kan du tacka ja till erbjudandet, och välja att stå kvar i kön till de alternativen som ligger högre i din valda rangordning. Du kan själv påverka genom att lämna synpunkter. Du får alltid skriftligt besked om uppsägning. Flytta till annan kommun Om ditt barn ska flytta till en annan kommun ska du meddela förskolan eller din pedagogiska verksamheten det i god tid.

Next