Transfuzní stanice brno. Dárcovství krve

Transfuzní a tkáňové oddělení

Transfuzní stanice brno

Vyplněný dotazník je po uložení přístupný oprávněným uživatelům k nahlížení, případné editaci a tisku. Důležitý je z hlediska stravy i interval 12 hodin před odběrem. Současně bude také omezen průchod areálem nemocnice. V odběrovém středisku provádíme odběry dárců krve i pacientů před operací a registraci dárců kostní dřeně. Odběry plné krve jsou prováděny po objednání na konkrétní den a hodinu, a to on-line: nebo na bezplatné telefonní lince pro dárce krve - v Brně na čísle 800 900 097 a v Třebíči na čísle 800 700 061. Přitom na hemoterapii náročné operační a léčebné výkony jsou prováděny ve velkých městech, kde je dárců krve nedostatek.

Next

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno

Transfuzní stanice brno

. V případě dotazů se obracejte na evidenci dárců. Toto je možné v Brně pouze v Bohunicích nebo i např. Nechápu to , cítím se zdravě a v práci si taky nemůžu brát volno, kdy se to hodí zrovna nemocnici. Jsme na sociálních sítích Potřebujete se zeptat? Co je potřeba přinést k odběru? Pokud užíváte léky, je nutné znát jejich názvy.

Next

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno

Transfuzní stanice brno

Pravidelní dárci krve opouštějí registr ve svých 65 letech, přitom dárců v tomto věku je v našem registru necelá stovka. Odběry plazmy se provádějí v pondělí, středu, čtvrtek a pátek na objednaný čas. Věnujeme se vrozeným, nádorovým a také velmi vzácným onemocněním, kterými trpí nanejvýš desítky lidí v celém Česku. Výsledek statistiky se v jednotném formátu objeví na obrazovce, odkud jej lze nabrat do bufferu myši, vytisknout nebo uložit do textového souboru či do formátu pdf. Zájemci o vstup do registru z řad našich dárců krve a plazmy mohou spojit registraci s odběrem krve, na který jsou u nás objednáni. Zakladateli společnosti jsou zkušení vývojoví pracovníci z uvedených oborů.

Next

Pro pacienty

Transfuzní stanice brno

Mám práci, kde se mohu uvolnit tak max dva až tři dny před odběrem. Po překročení definované četnosti systém automaticky výkony označí jako nadbytečné. Systém umožňuje rezervaci termínů odběrů dárce i prostřednictvím webové aplikace, tzv. V úterý je transfuzní stanice pro dárce uzavřena. Kontakt: evidence dárců krve: +420 476 172 583, +420 731 132 769 vedoucí laborantka: +420 476 172 560 Příprava na odběr doma strava - 12 hod. . Proto bychom Vás rádi požádali o trpělivost.

Next

TIS Brno

Transfuzní stanice brno

Budeme Vás kontaktovat telefonicky a domlouvat se s Vámi na konkrétní hodinu, abychom minimalizovali kontakt s ostatními osobami a snížili tak možnost přenosu infekce mezi dárci. Automatizovaný systém musí být schopen komunikace šifrovaným spojením a autentikace pomocí loginu a hesla. Výsledkové zprávy všech laboratoří vyhovují akreditačním požadavkům. Zájemci se mohou dostavit od pondělí do pátku mezi 8 — 10 hodinou. Plazmafarézy: nutné předem objednat na telefonním čísle +420 476 172 583. Přibližně stejný počet osob z registru odchází.

Next

Transfuzní stanice

Transfuzní stanice brno

Management Oblastní nemocnice Náchod a. Popis pracoviště Zde se provádějí bezplatné odběry krve a plazmy od dobrovolných dárců, jejich zpracování pro klinické použití transfuzní účely a bezplatné odběry plazmy pro farmaceutické zpracování. Parkování v areálu nemocnice: v den odběru je pro dárce zdarma, nezapomeňte si vzít parkovací lístek s sebou, v evidenci Vám ho odblokujeme. Odběr k vyšetření - samoplátci: středa 11:30 - 13:00 hod. Pokud máte akutní zdravotní potíže, vysokou horečku, kašel, jste dušní atd.

Next

Krevní centrum s.r.o.

Transfuzní stanice brno

Pro zajištění potřebného množství transfúzních přípravků pro pacienty je důležité, abychom v databázi měli dostatečný počet dárců krve. Odběrové dny Den Čas Poznámka Pondělí 06:30—10:00 odběr krve, plazmy Středa 06:30—10:00 odběr plazmy Čtvrtek 06:30—10:00 odběr plazmy Pátek 06:30—10:00 odběr krve, plazmy Provozní doba Den Čas Pondělí 06:00—14:30 Úterý 06:00—14:30 Středa 06:00—14:30 Čtvrtek 06:00—14:30 Pátek 06:00—14:30 Omezení míst pro parkování Vážení dárci, počínaje úterkem 10. Objednání dárce přes internet je umožněno pouze evidovaným dárcům daného pracoviště. Odběry plné krve jsou v současnosti prováděny pouze u těch z Vás, kteří jsou k odběru objednáni. Dárci plazmy mají přednostní odbavení časová náročnost odběru, objednávání na konkrétní čas. O pacienty se staráme v ambulanci, v denním stacionáři a také na lůžkách s různou mírou intenzivní péče.

Next

Pro pacienty

Transfuzní stanice brno

Ráno může užít léky, které obvykle užívá mimo léků na snížení krevního tlaku! Navíc můžu jako žena darovat pouze 3 týdny v měsíci, pokud nebudu třeba zrovna nemocná. Využít můžete také kontakty hygienické stanice hl. Iniciátorem se stalo Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Českým červeným křížem a Českým rozhlasem Brno. Odměnou jim bude například setkání s hráči Komety. Noví dárci prvodárci mohou přijít k odběru krve bez předchozího objednání v pondělí nebo pátek. Po zapnutí displeje je automaticky zobrazena úvodní obrazovka s výzvou pro dárce. Darovaná krev má krátkou životnost, proto je nezbytné udržovat pouze omezené zásoby této vzácné tekutiny, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení.

Next