Valgomat tv2. Valgomat 2013

Dagbladet

Valgomat tv2

Andre valgomatar kan ha valt ut nokre andre spørsmål, og kan ha opna for vekting av spørsmåla. Andre valgomatar kan ha valt ut nokre andre spørsmål, og kan ha opna for vekting av spørsmåla. Etter kvart som andre legg ut valgomatar vil me lenkja til desse! Er født å oppvokst i Kristiansand og er flaut hvor høyt oppe Demokratene og KrF er. Så lenge du veit kva du meiner, kan valgomaten visa kva parti som meiner det same som deg. Lokalpartia er likevel einige med partiet sentralt i dei fleste sakene dei går til val på. Slike protestpartier er jo forholdsvis vanlige ved kommunevalgene. Da får de mye mer oppmerksomhet fra media fordi det er et så høyt antall mennesker som stemmer på dem.

Next

NRKs valgomat 2017

Valgomat tv2

Slik laget vi testen Partitesten er som ved tidligere valg laget med utgangspunkt i valgprogrammene til de ulike partiene. Me vil også tilrå å prøva andre valgomatar. Etter du har svara på alle spørsmåla, reknar valgomaten ut kva parti som du er mest einig med, og kor einig du er med dei andre partia. Kanskje et bomparti også skal få muligheten til at dem kan også drive helsepolitikk? Av kapasitetsomsyn har me ikkje tatt med alle listene som stiller til val. Me vil samstundes gjera merksam på at innan enkelte saker kan enkelte lokalparti skilja seg frå politikken til partiet sentralt — anten det er snakk om bompengar, kommunesamanslåing, valfritt sidemål i skulen eller andre saker. Dess fleire valgomatar du prøver, dess betre innblikk kan du få i korleis meiningane dine samsvarar med meiningane til dei forskjellige partia. Svara er oppgjeve i prosent.

Next

Sunnmørsposten

Valgomat tv2

Staten gir og staten tar. Da bompengene økte forsvant køene. Andre partier vil fortsette på om lag dagens nivå — eller kanskje gi nye skattelettelser. Hvilke partier som sitter i regjering og hvor stort hvert parti er på Stortinget har utrolig mye å si, både for din og vår hverdag, for de svakeste i samfunnet vårt, for flyktninger som trenger hjelp, for dyrene, miljøet og generasjonene som kommer etter oss. . Etter du har svara på alle spørsmåla, reknar valgomaten ut kva parti som du er mest einig med, og kor einig du er med dei andre partia. Fra det jeg har lest fra nettsiden deres, så er det aller meste noe jeg er enig i.

Next

Valgomat 2013

Valgomat tv2

Den hadde ca null prosent påvirkning på trafikken i Bergen. Mener det var rett oppunder 50% KrF. Lokalvalg eller ikke å stemme inn et en saks prtinuten andre saker elle uten veikart i andre saker er idiotisk og russisk rulett. Ett parti har urealistiske idealer som de skal dytte på alle. Men Demokratene er triste greier.

Next

Hva bør Peter stemme? Vi tester NRKs valgomat!

Valgomat tv2

. Etter du har svara på alle spørsmåla, reknar valgomaten ut kva parti som du er mest einig med, og kor einig du er med dei andre partia. Svara er oppgjeve i prosent. Etter kvart som andre legg ut valgomatar vil me lenkja til desse! Synleggjer forskjellar Spørsmåla er valt ut for visa forskjellar mellom Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet Dei Grøne, Raudt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Det kan derfor hende du er mer enig med et annet parti i saker som ikke er med i partitesten. Det har aldri hørt demokratene blitt nevnt eller diskutert før, er det en grunn til at du missliker dem så mye? Dess fleire valgomatar du prøver, dess betre innblikk kan du få i korleis meiningane dine samsvarar med meiningane til dei forskjellige partia.

Next

VGs superenkle valgomat

Valgomat tv2

Dette kan difor gje andre resultat. Så lenge partiet ikke vil ha bompenger spiller det ingen rolle hva annet de står for, eller at de faktisk ikke en gang har klart å bestemme seg. Ettersom at eg bor utenfor Bergen, men jobber i byen så blir det mye bompenger når eg ikkje tar buss. Me vil samstundes gjera merksam på at enkelte av partia ikkje har vedteke ein politikk for spørsmålet som blir stilt. Me vil også tilrå å prøva andre valgomatar. Plutselig g har du stemt inn ett parti som vil redusere pengebruken på skole og helse og privatisere hele greia og legge ned kommunale skole og helsevesen. Dersom du krysser av for en hjertesak teller denne saken mer i den totale poengberegningen som leder frem til hvilket parti du står nærmest i de sakene som er med i partitesten.

Next