Vågen legesenter kristiansund. Vågen Legesenter ANS

Fastleger i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal

Vågen legesenter kristiansund

Melin Medical administrerer våre giroer Sentrum Legesenter bruker Melin Medical for å administrere giroer. Vi gjør deg da oppmerksom på at også andre personer kan logge seg på. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervju og andre undersøkelser. Tilsynet inngår i en fireårig nasjonal satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til Det ble ikke avdekket avvik. Det er flere helserelaterte virksomheter i samme bygg, bl. I tillegg til hjemmelen er det 4 erfarne allmennleger ved legesenteret.

Next

Fastleger i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal

Vågen legesenter kristiansund

Intervjuer 2 personer ble intervjuet. Legesenteret er godt utstyrt med eget laboratorium og oppdatert datasystem. Vi har lagt 2 intervju og gjennomgang av 6 pasientjournaler til grunn for våre observasjoner. I tillegg har legesenteret hele tiden turnuskandidat, samt 3 helsesekretærer. Kommunen har felles interkommunal legevakt i samarbeid med omkringliggende kommuner; Gjemnes, Frei, Tingvoll og Averøy. Se alle Bedriftsdatabasen - Opplysningstjenesten du trenger for å sjekke dine kunder og konkurrenter. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Next

Informasjon om Vågen legesenter ANS

Vågen legesenter kristiansund

For å få tilgang til selvbetjeningen skal alle nye brukere opprettes med brukernavn og adgangskode. Antall ansatte i bedriften er 4. Det er relativt lav vaktbelastning på legevakten, som er lokalisert ved Kristiansund sykehus. Viktig: Du må ha Internet Explorer 8. Askill Iversen Sandvik 46 er daglig leder. Om ønskelig fra den nye hjemmelsinnehaveren sin side, kan det være aktuelt å øke den kommunale del av legearbeidet ut over 7,5 timer i uka fast.

Next

Rapport fra tilsyn med fastlegens utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens ved Vågen legesenter 2011

Vågen legesenter kristiansund

Søknad Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Denne fastlegen fikk egen liste i november 2009, etter å ha fungert som vikar ved kontoret tidligere. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomfører i inneværende år. Utredningen ble gjennomført etter oppsettet til «Kompetansesenter for aldring og helse». Du vil straks motta et nytt passord til din e-post adresse.

Next

Vågsgata Legesenter

Vågen legesenter kristiansund

På bakgrunn av disse opplysningene ble fastlegen plukket ut. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Det fremgår av journalene og i intervju at fastlegen har et nært samarbeid med pasientens nærmeste pårørende og hjemmesykepleien der dette er nødvendig. Listestørrelsen er for tiden på ca. Sammendrag Helsetilsynet i Møre og Romsdal gjennomførte i perioden 14. Fastlegen er også tilsynslege ved et sykehjem, og vikarierer som lege i palliativt team ved et annet sykehjem i byen.

Next

Fastlegehjemmel ved Vågen legesenter

Vågen legesenter kristiansund

Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler, og har god tilgang for funksjonshemmede. Kristiansund kommune har vært modellkommune for bl. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten§ 2. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Funn Det ble ikke avdekket avvik på de områder som var underlagt tilsyn. Kommunale legeoppgaver Det vil bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke.

Next

Vågsgata Legesenter

Vågen legesenter kristiansund

Øvrige vilkår For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det er ledig fastlegehjemmel med tiltredelse snarest eller etter avtale. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter. Formålet med fastlegetilsynene er å vurdere om legen ivaretar ulike krav i lovgivningen når det gjelder diagnostisering og behandling av eldre med kognitiv svikt, herunder også eventuelt samarbeid med hjemmetjenestene. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon hos en fastlege ved Vågen legesenter i Kristiansund kommune i perioden 14.

Next